Akreditacioni Seminari

Naša misija je Changing The World  One Organization at a Time® - ali ne možemo je ostvariti sami! Duboko verujemo u razvoj agenata promena i konsultanata koji će okviru svojih organizacija ili organizacja sa kojima rade, primenjvati i pokretati naše na praksi zasnovane procese unapređenja i široko priznate alate za procenu.. 

Seminar Kultura

Seminar Kultura predstavlja prvi korak u procesu akreditacije za programe Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije - Organizational Culture Inventory® (OCI®) i Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory® (OEI). Naučite da prikažete, pokrenete, i pratite proces organizacione promene uz upitnike sa najširom primenom u svetu, Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije, kao i da odredite i beležite napredak koristeći poluge promene i ishode organizacione kulture iz komplemantarnog upitnika organizacione klime, Upitnika za utvrđivanje efektivnosti organizacije.

Pregled seminara

Seminar Uticaj

Seminar Uticaj predstavlja prvi korak u procesu akreditacije za alate Liderstvo/Uticaj - Leadership/Impact® (L/I) i Menadžment/Uticaj - Management/Impact® (M/I). Naučite kako da podržite lidere i menadžere u izgradnji njihovog Konstruktivnog uticaja na organizacionu kulturu kroz detaljnu analizu njihovih strategija i pristupa i naučite kako to utiče na njihovu efektivnost koristeći Liderstvo/uticaj i Menadžment/Uticaj

Pregled seminara

Seminari Stilovi

Seminar Stilovi je prvi korak u procesu akreditacije za primenu u našeg najstarijeg i najšire primenjivanog Upitka za utvrđivanje ličnih stilova namenjenoj namenjen osobama koje žele da se bave razvojem pojedinaca podizanjem njihove samosvesti i unapređenjem njihovih Konstruktivnih stilova ponašanja.

Pregled seminara

Promena počinje ovde

Saznajte način sticanja akreditacije kako biste pomogli promene unutar Vaše organizacije.

Razgovarajte sa ekspertom