Accreditation Workshops

Naša misija glasi:Changing The World  One Organization at a Time® - ali ne možemo je ostvariti sami! Duboko verujemo u jačanje sposobnosti agenata promena u kompaniji i konsultanata van nje, tako da zajedno mogu uspostaviti ravnotežu između dokazanih procesa promena i svetski priznatih alata procene i simulacija.

Kalendar seminara

Seminar Kultura

Seminar Kultura predstavlja prvi korak u procesu akreditacije za programe Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije - Organizational Culture Inventory® (OCI®) i Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory® (OEI). Naučite da prikažete, pokrenete, i pratite proces organizacione promene uz kulturne upitnike sa najširom primenom u svetu, Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije - Organizational Culture Inventory® (OCI®), kao i da odredite i beležite napredak koristeći mehanizme/poluge za promene i ishode organizacione kulture iz integrisanog upitnika organizacione atmosfere, Upitnika za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory® (OEI).

Pregled seminara

Obuhvaćeni alati procene


  • Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije - Organizational Culture Inventory® (OCI®)
  • Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory® (OEI)

Seminar Uticaj

Seminar Uticaj Seminar Uticaj predstavlja prvi korak u procesu akreditacije za alate Liderstvo/Uticaj - Leadership/Impact® (L/I) i Menadžment/Uticaj - Management/Impact® (M/I). Naučite kako da podržite lidere i menadžere u izgradnji njihovog Konstruktivnog uticaja na organizacionu kulturu kroz detaljnu analizu njihovih strategija i pristupa i naučite kako to utiče na njihovu efektivnost koristeći Liderstvo/uticaj - Leadership/Impact® (L/I) i Menadžment/Uticaj - Management/Impact® (M/I).

Pregled seminara

Obuhvaćeni alati procene

  • Liderstvo/Uticaj - Leadership/Impact® (L/I)
  • Menadžment/Uticaj - Management/Impact® (M/I)

Seminari Stilovi rada

Seminar Stilovi rada je prvi korak u akreditaciji u upitniku ACUMEN® Leadership WorkStyles™ (LWS). Obučite lidere i menadžere da postignu veći liderski učinak i profesionalno zadovoljstvo sa Upitnikom ACUMEN® Leadership WorkStyles™ (LWS).

Pregled seminara

Obuhvaćeni alati procene


  • Upitnik za utvrđivanje životnih stilova - Life Styles Inventory™ (LSI)

Seminar Stilovi

Seminar Stilovi je prvi korak u akreditaciji za Upitnik za utvrđivanje životnih stilova - Life Styles Inventory™ (LSI). Naučite druge kako da postignu bolji učinak i zadovoljstvo u poslu koristeći Upitnik za utvrđivanje životnih stilova - Life Styles Inventory™ (LSI), kao i naš pojedinačni izveštaj sa povratnim informacijama - LSI sa rezultatima po tvrdnjama -Item-Level Feedback (LSI ILF).

Pregled seminara

Obuhvaćeni alati procene


  • ACUMEN® Leadership WorkStyles™ (LWS)

Promena počinje ovde

Saznajte način sticanja akreditacije kako biste pomogli promene unutar Vaše organizacije.

Razgovarajte sa ekspertom