Naši ljudi

Imamo dinamičan tim s jakom željom da Vama, i Vašoj organizaciji, pomogne da dostignete potencijal.

Naš cilj je da Vas podržimo dajući Vam prava rešenja i pružajući kvalitetne usluge na Vašem putu ka razvoju jačih i motivisanih pojedinaca, inspirisanih i efikasnih lidera, kao i pozitivne kulture u radnom okruženju. Šta god da Vam je potrebno, naš posvećeni tim i iskusni stručnjaci su tu da Vam u tome pomognu.

Mi smo u misiji da Changing the World — One Organization at a Time®, i pozivamo Vas da nam se pridružite.

Direktor

Ivan Dmitrić

Managing partner
filijale Human Synergistics International-a u Srbiji.

Kao konsultant organizacionog razvoja i razvoja zaposlenih, radio je na projektima u organizacijama različitih industrija, tipova i veličina.

Specijalizovao se u oblasti analize i promene organizacione kulture i razvoja liderstva. Ivan je razvio i realizovao mnoge konsultantske intervencije, radionice, obuke, coaching aktivnosti, radeći sa pojedincima i timovima unutar organizacija.

Oblasti kojima se danas bavi, Ivan je izučavao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, dok je praktično iskustvo sticao na mnogobrojnim projektima u zemlji i inostranstvu.

Pre konsultantskog poziva, radio je u Adam Smith International-u i Trening Centru Vlade RS.


Author Bios

Cheryl A. Boglarsky, Ph.D.

Director of Research

Robert A. Cooke, Ph.D.

CEO and Director of Human Synergistics International

J. Clayton Lafferty, Ph.D.

Founder of Human Synergistics International

Lorraine F. Lafferty, Ph.D.

Former Chairman and CEO

Janet Szumal, Ph.D.

Senior Research Associate