Alati procene za organizacije

Procenite organizacionu kulturu, nivoe promena u kulturi, učinak kulture, uključujući načine i kvalitet pružanja usluga klijentima, kroz naše upitnike za organizacije, koji se smatraju vodećim u ovoj oblasti.


Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije – Organizational Culture Inventory® (OCI®)

Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije – Organizational Culture Inventory® (OCI®) oslikava trenutnu kulturu organizacije, u smislu stilova ponašanja koji se od članova organizacije očekuju ili implicitno zahtevaju. Upravljajući načinima na koji članovi pristupaju svom poslu i međusobno interaguju, ove „norme ponašanja“ određuju sposobnost organizacije da rešava probleme, prilagođava se promenama i efikasno posluje.

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije – Organizational Effectiveness Inventory® (OEI)

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije – Organizational Effectiveness Inventory® (OEI®) je varijanta upitnika koji meri angažovanost i mišljenja zaposlenih ali je zasnovan na podacima koji su prikupljeni tokom istraživanja. Upitnik je alat  za pokretanje promena usmerenih na podsticanje angažovanja zaposlenih i unapređenje organizacione kulture.
OEI meri 32 faktora koji se mogu upotrebiti kao poluge promene, kao i 12 ishoda kulture.

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga – Customer ServiceStyles™ (CSS)

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga – Customer Service Styles™ (CSS™) pruža detaljne uvide u faktore koji tumače kvalitet pružanja usluga internim i eksternim klijentima, tj. kako osobe koje pružaju usluge pristupaju radu i interakciji sa klijentima.


Change solutions for every level of your organization

Pojedinci

Unapredite efektivnost, kvalitet međuljudskih odnosa, kao i stanje sveopšteg zdravlja i zadovoljstva kroz usavršavanje zaposlenih.

Pregled alata procena i simulacija…

Grupe i timovi

Poboljšajte kvalitet rada grupa i timova kako biste postigli viši nivo sinergije i efikasnost pri rešavanju problema.

Saznajte više…

Lideri i menadžeri

Podržite lidere i menadžere kako bi se izgradilo prisustvo konstruktivnog uticaja unutar organizacije.

Pregled alata procena i simulacija…


Odakle početi?

Recite nam koje su vaše potrebe, i saznajte kako, uz našu pomoć, možete da uvedete značajte promene u organizaciju.