Human Synergistics u odnosu na konkurenciju

Pomažemo organizacijama da povećaju efektivnost fokusirajući se na promene kulture, razvoj liderstva, i izgradnju tima. Naši alati procene, zasnovani su na istraživanjima i koriste vizuelni prikaz Modela integrisanog razvoja koji predstavlja zajednički jeziki i pokreće održivu promene kroz sve organizacione nivoe.

Pomažemo organizacijama da povećaju efektivnost fokusirajući se na promene kulture, razvoj liderstva, i izgradnju tima. Naši alati procene, zasnovani su na istraživanjima i koriste vizuelni prikaz Modela integrisanog razvoja koji predstavlja zajednički jeziki i pokreće održivu promene kroz sve organizacione nivoe.

Kroz primenu naših alata, koji su prepoznatljivi širom sveta, i kojima rukuju naši konsultanti svetskog kalibra, klijenti mogu da izmere ono što mnogi smatraju nemerljivim – individualno ponašanje, stilove grupa, organizacionu kulturu, i uticaj ovih faktora na efikasnost.

Na taj način, osposobljavamo pojedince, grupe i organizacije da pokrenu promene i prepoznaju svoj potencijal. Rezultati naših istraživanja prikazani su na Circumplex-u, grafičkom prikazu koji deli faktore na kojima se bazira učinak organizacije na 12 načina ili „stilova“ razmišljanja, ponašanja i interakcije.

Circumplex omogućava da se ponašanje slikovito prikaže i da se „vide“ faktori koji pokreću učinak ili stvaraju prepreke na pojedinačnom, grupnom ili organizacionom nivou.

Pozivamo Vas da nam se pridružite u našoj misiji Changing the World—One Organization at a Time®.