Model integrisanog razvoja

Što se razvoja sposobnosti tiče, postoji mnogo alata procene koji mere, na primer, kompetencije i efikasnost na nivou pojedinca, ili osnaživanje i opšti angažman na nivou organizacije. Ipak, postoji onaj kritičan i neizmeren deo koji stoji između, momenat „na koji način“, ili ponašanja, način na koji ljudi pristupaju svom poslu i komuniciraju sa drugima.

Zašto su stilovi ponašanja bitni? Naša istraživanja koja smo sproveli u saradnji sa hiljadama organizacija pokazuju pozitivan odnos između Konstruktivnih stilova ponašanja, merenih HSI alatima procene, i efikasnosti na individualnim, liderskim, grupnim, i organizacionim nivoima. Ove veze statistički su prikazane zajedno s rezultatima objavljenim u časopisima, poput Psychological Reports, The Journal of Applied Behavioral Science, The Journal of International Management, i drugim.

Merenjem ponašanja ljudi na nivou pojedinca, menadžera, lidera, tima, ili organizacije, stvari se već konkretizuju; i postaju nešto što se može opisati i precizirati. Merenje ponašanja organizaciji pruža:

  • način da se obuhvate i odmere nevidljive snage koje podstiču učinak
  • jezik kojim će se diskutovati o nediskutabilnom
  • sposobnost da se prati napredak pojedinca, tima i organizacije
  • proces kroz koji pojedinci i timovi preuzimaju odgovornost za njihovo ponašanje i fokusiraju se na usavršavanje Konstruktivnog ponašanja

Pomažemo organizacijama, timovima i pojedincima da shvate ono što im je ranije bilo neshvatljivo. Pružamo ljudima informacije koje drukčije ne bi dobili. Tako pomažemo pojedincima, timovima i organizacijama da bolje kontrolišu svoju sadašnjost i budućnost.

Integrisani model razvoja koristi vizuelni Circumplex kako bi prikazao povratne informacije za pojedince, timove, menadžere, lidere i organizacije, omogućavajući im da koriste zajednički jezik i vizuelni model za razvoj Konstruktivnih stilova na svim nivoima.

Pojedincima pruža pokazatelje i konkretne uvide

Meri pojedinačna doprinoseća razmišljanja i stilove ponašanja i idealan i trenutni uticaj menadžera i lidera.

Gradi timsku sinergiju i efikasnost

Meri dinamiku tima i demonstrira odnos grupnih stilova na kvalitet prihvatanja rešenja.

Odlučuje kako organizacija može i treba da radi.

Meri idealnu i trenutnu kulturu organizacije i poluge promena koje bi premostile razliku.