Alati procene za grupe i timove

Izmerite i poboljšajte učinak, sinergiju, stilove ponašanja članova i grupe, i kvalitet procesa grupe, našim razvojnim alatima za grupe i timove.


Upitnik za utvrđivanje grupnih stilova
(Group Styles Inventory™ – GSI)

Kreiran za napredne team building programe, Upitnik za utvrđivanje grupnih stilova – Group Styles Inventory™ (GSI) procenjuje na koje načine članovi tima imaju međusobnu interakciju i kako pristupaju rešavanju problema i odlučivanja.


Pojedinci

Unapredite efektivnost, kvalitet međuljudskih odnosa, kao i stanje sveopšteg zdravlja i zadovoljstva kroz usavršavanje zaposlenih.

Pregled alata procena i simulacija…

Lideri i menadžeri

Podržite lidere i menadžere kako bi se izgradilo prisustvo konstruktivnog uticaja unutar organizacije.

Pregled alata procena i simulacija…

Organizacije

Izgradite organizacionu kulturu koja će inspirisati želju za inovacijama, boljim pružanjem usluga, i postojanim učinkom.

Pregled alata procena i simulacija…


Promena počinje ovde

Saznajte način sticanja akreditacije kako biste pomogli promene unutar Vaše organizacije.