Kako kultura funkcioniše

„Kultura“ je pojam koji je postao važan deo rečnika svake organizacije i važna karakteristika kada se o organizaciji govori i zaposlenima i kupcima. Međutim, šta zaista znači, kako funkcioniše i kakav uticaj ima na učinak često se pogrešno shvata.

Mi u Human Sinergistics-u,  definišemo „kulturu“ u organizacionom kontekstu kao zajedničke norme i očekivanja koja upravljaju načinom na koji ljudi pristupaju svom poslu i međusobno komuniciraju. Takve norme i očekivanja oblikuju način na koji članovi organizacije veruju da se od njih očekuje da se ponašaju kako bi se uklopili, završili stvari i ponekad jednostavno preživeli.

Na organizacionu kulturu utiču različiti faktori, a od kojih ponašanje lidera organizacije nije zanemarivo. Kako bi organizacijama pomogli da efikasno mere svoju kulturu, generalni direktor Human Synergistics International i ugledni akademik dr Robert A. Kuk, razvio je model „Kako kultura funkcioniše“ 1997. godine. Ovaj model identifikuje ukupno 31 uzročni faktor odgovoran za oblikovanje kulture i a koji pomažu organizacijama da svoje trenutne kulture unaprede ka željenoj ili idealnoj kulturi.

Model Kako kultura funkcioniše prikazuje odnose između ovih faktora uzroka i stvarne operativne kulture organizacije, zajedno sa ishodima kulture na pojedinačnom, grupnom i organizacionom nivou.

Kliknite na sliku u kastavku kako biste istražili interaktivni model Kako kultura funkcioniše