Menadžment/Uticaj (Management/Impact®)

Istraživanje i razvoj: Janet L. Szumal, doktor nauka i Robert A. Cooke, doktor nauka

Menadžment/Uticaj – Management/Impact® (M/I) je alat pružanja povratne informacije posebno kreiran za menadžere od nižeg ka višem nivou lestvice upravljanja, i druge osobe sa odgovornim menadžerskim funkcijama.

Međunarodno priznat i usklađen sa najprimenljivijim akademskim i psihometrijskim standardima, kroz primenu pružanja povratne informacije kroz metod samoprocene pojedinca i procene drugih kolega, M/I određuje moći i područja za razvoj menadžera – suštinski korak ka obezbeđivanju njohovog „uklapanja“ sa vašim vizijama, vrednostima i strategijama u organizaciji.

Kako funkcioniše

M/I se sastoji od dva dela

 1. M/I Upitnik Sopstveni opisu: Menadžer opisuje ličnu percepciju svog liderskog pristupa i način korigovanja i uticaja na ponašanje drugih.
 2. M/I Upitnik Opis koji daju drugi: Najviše 12 kolega lidera, menadžera višeg ranga i/ili podređenih (odabranih od strane lidera) daju povratnu informaciju o njegovom/njenom pristupu, uticaju i sveukupnoj efikasnosti.

Podaci iz istraživanja obrađuju se elektronski, a rezultati se dostavljaju menadžeru u vidu razumljivog, poverljivog izveštaja. Konsultant ili akreditovani praktičar iz Human Synergistics-a  menadžeru pojašnjava krajnje rezultate i pomaže mu/joj pri razvitku strategija kojom će prevazići jaz između menadžera kakvim ga/je drugi trenutno vide i menadžera kakav on/ona želi (i treba) da postane.

Za obradu upitnika potrebno je 20 do 30 minuta; dostupni su na internetu i u skoro svakom digitalnom formatu, kao i u štampanoj formi.

Dodatni alati

Preporučujemo da alat Menadžerstvo/Uticaj – Management/Impact® (M/I) primenite zajedno sa Upitnikom za utvrđivanje grupnih stilova i Upitnikom za utvrđivanje kulture organizacije. Zajedno oni omogućavaju integrisani pristup razvoju stilova razmišljanja i ponašanja na individualnom, grupnom i organizacionom nivou.

Takođe, M/I možete primeniti uz Liderstvo/Uticaj – Leadership/Impact® kao integrisani pristup razvoju vaših viših (senior) lidera.

Prednosti koje M/I donosi vašoj organizaciji

 • Alat M/I pomoći će da iz vašeg tima menadžmenta izvučete ono najbolje, istovremeno se fokusirajući na timski pristup menadžmentu i uticajima članova tima na druge (kao i na stilove ponašanja koje u drugima podstiču).
 • Tako će tim otkriti načine da usavrši efikasnost i uticaj na duže staze, a da na kraju osnaži sposobnost da dostigne ciljeve organizacije.

M/I je posebno bitan zbog udela u početnim koracima fokusiranim na razvoj menadžmenta, ličnog, kulturnog i organizacionog razvoja.

Posebno je koristan za: 

 • pokretanje i podsticanje razvoja menadžerstva 
 • obuku menadžera pojedinačno
 • procenu početnih koraka po pitanju razvoja menadžerstva
 • podsticanje jedne zdrave organizacione kulture
 • povećanje organizacione efikasnosti

Neka Upitnik Menadžment/Uticaj – Management/Impact® (M/I) bude deo vaše težnje za promenom

Upitnik Menadžment/Uticaj – Management/Impact® (M/I) najbolje primenjuju ljudi koji su za to specijalno obučeni.

 • Obučeni i iskusni konsultant iz Human Synergistics-a može biti od pomoći pri upotrebi Upitnika Menadžment/Uticaj – Management/Impact® (M/I) , i njegove primene u samom procesu promene kojoj težite.Jednostavno nas kontaktirajte kako biste pronašli pogodnog konsultanta za vas.
 • Možete to „uraditi i sami“ tako što ćete organizovati da jedan ili više članova vašeg tima steknu M/I akreditaciju.

Na taj način, oni će sigurno steći sposobnosti da upravljaju ovim Upitnikom, kao i da primene strategije razvoja od velike važnosti.

Kako biste počeli, prijavite se za naš program akreditacije.

Ukoliko želite da saznate više o Upitniku Menadžment/Uticaj – Management/Impact® (M/I), ili bilo kojoj vrsti alata procene iz naše ponude širokog spektra, molimo vas da nas kontaktirate, a mi ćemo vam rado izaći u susret.