Rešenja za organizacije

Organizaciona kultura je najupečatljivija karakteristika vodećih organizacija. Kultura utiče na učinak, angažovanje zaposlenih, kao i na sposobnost da se stvori inovativno i pozitivno radno okruženje. Iskustva pokazuju da je kulturu moguće menjati. Naše znanje, zasnovano na vodećim istraživanjima u branši, kao i iskusan tim, mogu Vam pomoći da nađete pravo rešenje.


Stvaranje organizacije sa visokim učinkom

0
poslovnica kompanije Human
Synergistics širom planete
0
kompanija, koje se, prema magazinu Fortune nalaze među 500 najvećih američkih kompanija, sarađuje sa nama
0+
akreditovanih praktičara širom
sveta
0+
godina istraživanja i
razvoja

Vodeća metodologija za istraživanje organizacija

Svetski priznat alat Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture – Organizational Culture Inventory® (OCI®) predstavlja suštinu naše bogate ponude upitnika. Možemo meriti i analizirati rezultate na svim nivoima  organizacije, počevši od postojeće kulture u organizaciji, sve do prilagodljivosti, kvaliteta pružanja usluga klijentima, i kvaliteta liderstva. Naši alati baziraju se na višedecenijskim, pionirskim istraživanjima i primenjeni su u nekim od najuspešnijih svetskih kompanija. Postavljanje pravih pitanja omogućava analitičan pristup i može da dovede do promena i u Vašoj organizaciji.


Stručnjaci za promene u praksi

Naši konsultanti mogu Vam pomoći u stvaranju visoko profesionalnog programa organizacionog razvoja, baziranog na dokazanim činjenicama. Određivanjem konkretnih potreba i procenom postojeće situacije, mogu se planirati i sprovesti dubinske promene na svim nivoima organizacije. Naši stručni konsultanti posvećeno će raditi sa Vašim timom na osnaživanju promena u organizacionoj kulturi.


Nađite rešenje za izazove u organizacionoj kulturi

Suočite se sa najvećim izazovima u organizacionoj kulturi (kao što su: angažovanje zaposlenih, učinak, inovativnost) tako što ćete pokrenuti proces promene, uz pomoć naših konsultanata i podršku Vaših, internih eksperata. Zajedno ćemo naći odgovarajuću kombinaciju konsaltinga i interne podrške.


Kako Kultura funkcioniše

Šta „kultura“ zaista podrazumeva, kako funkcioniše, i kakav uticaj ima na sam učinak? Putujte kroz interaktivni prikaz pregleda modela „Kako kultura funkcioniše“.

Saznajte više…

Steknite akreditaciju

Proširite svoje ili znanje zaposlenih kroz naše Programe akreditacije i primene svetski priznate metodologije. Osposobite se da transformišete svoju organizaciju iz korena.

Saznajte više…

Izvori

Naša baza znanja sadrži najnovije vesti, najave događaja, članke, studije slučaja i detaljne izveštaje u vezi sa organizacionom kulturom.

Pogledajte izvore…


Promena počinje ovde

Saznajte način sticanja akreditacije kako biste pomogli promene unutar Vaše organizacije.