Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije (Organizational Effectiveness Inventory®)

Recherche et développement par Robert A. Cooke, Ph.D. et J. Clayton Lafferty, Ph.D.

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije je ključ za bolje razumevanju kulture i učinka u  organizaciji iz perspektive ljudi koji su svadnevno deo nje.

Kao dopuna Upitniku za utvrđivanje organizacione kulture  (OCI®), Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije pruža validne, pouzdane i primenljive „atmosferske“ podatke o strukturi, sistemima, tehnologijama, i veštinama/kvalitetima koji oblikuju kulturu organizacije, kao i načine na koji se oni mogu modifikovati i razvijati da bi se efikasnost na individualnim, grupnim, i organizacionim nivoima dugoročno unapredila.

Kako funkcioniše

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije – Organizational Effectiveness Inventory® (OEI) je alat procene koji se sastoji iz 128 pitanja. Odgovori će pružiti poverljive informacije o zaposlenima koje se tiču:

 • njihovog iskustva i viđenja okolnosti koje utiču na segmente kulture i učinka organizacije, a na koje se može uticati.
 • posledica uticaja te kulture na pojedince (npr. njihovo angažovanje), grupe (timski rad), ili organizaciju kao celinu (sposobnost prilagođavanja i sveukupnog kvaliteta proizvoda/usluga).

Za popunu upitnka potebno je oko 20 minuta, a upitniku se može dodati  do 40 tvrdnji ili pitanja po izboru.

Odgovori koje zaposleni daju agregiraju se i elektronski analiziraju kako bi se dobio izveštaj koji će podržati organizacioni razvoj ili inicijative za promenu organizacione kulture. Nakon toga, akreditovani Human Synergistics konsultant ili praktičar analizira nalaze i korake potrebne za uspešno upravljanje promenama.

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije – Organizational Effectiveness Inventory® (OEI) dostupan i u štampanom i u digitalnom formatu na internetu.

Dodatni alati

Preporučujemo da se Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije primeni zajedno sa Upitnikom za utvrđivanje organizacione kulture, kako bi se kreirala jasna slika organizacione radne kulture, njenih trenutnih posledica, i mehanizama za promenu te kulture, i poboljšanje učinka. Upitnik za utvrđivanje životnog stila i  Liderstvo/ Uticaj koji se zasnivaju na povratnim informacijam po 360 principu, mogu se koristiti kao dodatak rezultatima Upitnika za utvrđivanje efektivnosti organizacije – Organizational Effectiveness Inventory® (OEI), kada se pokaže da je potrebno usavršiti liderstvo.

Prednosti koje alat OEI donosi organizaciji

Upitnikom za utvrđivanje efektivnosti organizacije procenjuje se efikasnost na individualnom, grupnom i organizacionom nivou i identifikuju prakse i stanja unutar organizacije koji direktno i indirektno utiču na efikasnost i imaju uticaj na samu kulturu.

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije može se koristiti kao sastavni deo početnih koraka u procesu organizacione promene u vidu alata za: 

 • procenu stavova, motivacije, i nivoa stresa članova tima
 • određivanje ciljeva učinka u organizaciji, članova i timova i/ili sektora u kojima rade
 • dokumentovano pravdanje potrebe i „slučaja“ za usavršavanjem i promenama
 • odabir strategija za organizacioni razvoj i mehanizama za promenu kulture
 • praćenje i evaluaciju uticaja promena, razvojnih koraka i intervencija

Neka Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije bude pokretač promene!

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije  najbolje primenjuju stručnjaci zaduženi za organizacioni razvoj, obučeni za primenu ovog alata.

 • Akreditovani i iskusni konsultant Human Synergistics-a može može pomoći kod upotrebe Upitnika za utvrđivanje efektivnosti organizacije identifikacije relevantnih promena u sistemu i strukturi, kao i boljem pristupu rešavanja problema i učinku u organizaciji.
  Kontaktirajte nas kako biste pronašli odgovarajućeg konsultanta.
 • Možete to „uraditi i sami“ tako što ćete organizovati da jedan ili više članova vašeg tima steknu OEI akreditaciju. Na taj način, oni će steći potrebna znanja kako bi primenili Upitnik, napravili potrebne promene, ali i pomogli organizacioni razvoj i rast.
  Prijavite se za naš program akreditacije.

Ukoliko želite da saznate više o Upitniku za utvrđivanje efektivnosti organizacije, ili bilo kom alatu procene iz naše široke ponude, kontaktirajte nas, a mi ćemo vam rado izaći u susret.