Eksperti za kulturu

Specijalizovali smo se za razvoj i primenu alata i dokazanih strategija promena koje pomažu pojedincima da ostvare svoj potencijal, grupama da postignu sinergiju, a organizacijama da dostignu održivost. Pomažemo Vam da stvorite efikasne lidere, inovativne timove i kulture pozitivnog radnog okruženja.


Circumplex

Circumplex Human Synergistics-a omogućava da se vide, mere i izmene načini razmišljanja i stilovi ponašanja koji utiču na učinak, ne samo kod pojedinaca, već i kod grupa i organizacija.


Istorija

Human Synergistics poseduje internacionalnu reputaciju u oblasti inovacija organizacionog razvoja više od 50 godina.


Ljudi

Naš tim vodi želja da Vama, i Vašoj organizaciji, pomogne da dostignete pun potencijal.


Kako Kultura funkcioniše

Šta „kultura“ zaista podrazumeva, kako funkcioniše, i kakav uticaj ima na sam učinak? Putujte kroz interaktivni prikaz pregleda modela „Kako kultura funkcioniše“.

Saznajte više…

Naš Integrisani pristup

Model integrisanog razvoja koristi Circumplex da vizuelno prikaže povratne informacija pojedincima, timovima, menadžerima, liderima i organizacijama, pružajući mogućnost za upotrebu zajedničkog jezika na svim nivoima.

Saznajte više…

Studije slučaja

Saznajte na koji način druge organizacije dolaze do promena i rezultata.

Saznajte više…


Promena počinje ovde

Saznajte način sticanja akreditacije kako biste pomogli promene unutar Vaše organizacije.