Postupak akreditacije

Naša misija je da Changing the World – One Organization at a Time® – ali ne možemo je ostvariti sami! Potrebna nam je vaša pomoć da razvijemo pojedince, usavršimo lidere, izgradimo timove, i stvorimo Konstruktivne stilove kulture u organizaciji.

Duboko verujemo u jačanje sposobnosti agenata promena u kompaniji i konsultanata van nje, tako da zajedno mogu uspostaviti ravnotežu između naših istraživanja i dijagnostičkih metoda.

Primenom naših upitnika i alata procene u početnim koracima koačinga i organizacionog razvoja, zapravo primenjujete ozbiljna naučna istraživačka saznanja, validne i pouzdane podatke, i dokazanu potvrdu istinitih rezultata.

Bilo da radite unutar organizacije ili ste samo saradnik koji joj pruža usluge savetovanja, možete steći akreditaciju za primenu naše celokupne ponude dijagnostičkih alata.

Sam proces akreditovanja kreće prisustvom nekom od naših seminara i sticanje osnovnih znanja na polju dijagnostike, metodologije i istraživanja u kompaniji Human Synergistics.