Seminar Uticaj

Seminar Uticaj predstavlja prvi korak u procesu akreditacije za alate Liderstvo/Uticaj – Leadership/Impact® (L/I) i Menadžment/Uticaj – Management/Impact® (M/I).

Odmerite uticaj lidera i menadžera na učinak organizacije

Naučite kako da podržite lidere i menadžere u izgradnji njihovog Konstruktivnog uticaja na organizacionu kulturu kroz detaljnu analizu njihovih strategija i pristupa kojima se služe, i kako to utiče na njihovu efektivnost koristeći Liderstvo/uticaj – Leadership/Impact® (L/I) i Menadžment/Uticaj – Management/Impact® (M/I).

Kroz interaktivne tehnike učenja zasnovane na iskustvu, Seminar Uticaj osposobiće Vas da:

  • razumete model Uticaj, uključujući i idealni uticaj, trenutne strategije i pristupe, kao i trenutni uticaj i efektivnost tumačite i koristite statističke podatke koje su prikazane u L/I i M/I Povratnim Izveštajima
  • razlikujete efektivnost od uspeha
  • napravite razliku između stila i uticaja
  • tumačite i saopštite rezultate iz izveštaja
  • podučite druge ljude o efektima koje liderstvo ima na organizacionu kulturu
  • koristite, tj.upotrebite naše obrasce za planiranje sprovođenja programa

Obuhvaćeni alati

  • Liderstvo/Uticaj – Leadership/Impact® (L/I)
  • Menadžment/Uticaj – Management/Impact® (M/I)

Naredni termini seminara i proces prijave

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko prijave ili želite da saznate više o našoj ponudi Seminara Kulture i akreditacionom procesu, javite se i rado ćemo izaći u susret.