Inspirišemo vaše ljude.
Pokrećemo vaš posao.

Pomažemo vam da razvijate lidere, timove i kulturu organizacije, koji pokreću angažovanost, inovativnost i učinak.

Vodeći proizvodi i rešenja


Otvaramo put razumevanju organizacione kulture

Doktor nauka Robert A. Cooke, naš direktor, jedan je od prvih istraživača koji je ispitivao mogućnost da organizacije imaju svoje kulture. Cooke je razvio Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture  – Organizational Culture Inventory® (OCI®), najdetaljniji upitnik za utvrđivanje kulture, kako bi pomogao organizacijama da procene, shvate i uobliče svoju kulturu. Rezultati merenja kulture prikazuju se na Circumplex-u, grafičkom rešenju koji oslikava procene lidera i timova, i omogućava upotrebu „zajedničkog“ jezika i uporedivih slika na svakom organizacijskom nivou.


Obuka i akreditacija

Naši akreditacioni programi obučavaju agente promena, poput konsultanata ili profesionalaca u oblasti ljudskih resursa, da koriste naučno-dijagnostički sistem Human Synergistics-a, kako bi postigli merljiva poboljšanja kod pojedinaca, grupa i organizacija.


Pojedinci

Kroz razvoj pojedinaca ojačajte vašu organizaciju.

Grupe i timovi

Razvijajte grupe i timove visokih
performansi.

Lideri i menadžeri

Poboljšajte efektivnost i uticaj vaših lidera i menadžera.

Organizacije

Izgradite održivu organizaciju visokog
učinka.

Odakle početi?

Recite nam koje su vaše konkretne potrebe i saznajte kako možemo doprineti da se u vašoj organizaciji dese smislene i značajne promene.