Postoji priča u kojoj je jedna kompanija kupila drugu i kao prvi potez posle kupovine sve menadžere iz te druge organizacije poslala na 6-to nedeljni plaćeni odmor. Posle 6 nedelja kada su se menadžeri vratili, neke su otpustili, a neke zadržali. Jedini kriterijum po kojem su odlučivali da li da otpuste ili zadrže te menadžere […]

 Sinergija – ta često neuhvatljiva i nesaglediva reč, predstavlja ključni indikator timskog rada. Prostije rečeno, ona je sposobnost tima da zajedničkim radom članova istog postigne bolji rezultat od rezultata koji bi postigao najbolji pojedinac tog tima. Glavnu ulogu u postizanju sinergije ima grupna dinamika – način na koji se ophodimo jedni prema drugima u timskom […]

Iliti – šta možemo da naučimo o (Covid) pretnji od Spartanaca?Biti Spartanac sigurno nije bilo lako. Niti lepo. Kada pogledamo kako je izgledao jedan Spartanac, (crveni plašt, štit i dugačko koplje, kaciga – slika koja izgleda poprilično zastrašujuće, što su uglavnom i imali za cilj kako na bojnom polju tako i kod kuće) postati heroj […]