Rešenja

Naši konsultanti i svetski priznati upitnici i simulacije pružaju rešenja koja će inspirisati vaše zaposlene i pokrenuti poslovanje.

“Kultura je sve.” Lou Gernster, rukovodilac i izvršni direktor, IBM


Promena počinje ovde

0
alata koji su zasnovani na istraživanjima
a koriste svakodnevni jezik
0
najvećih američkih organizacija, prema
magazinu Fortune, sarađuju sa nama
0+
akreditovanih konsultanata
širom sveta
0+
godina istraživanja i
razvoja

Kako do promene pojedinaca

Istinski efektivne osobe trude se da dosegnu sopstveni maksimum i svojim ponašanjem podstiču i podržavaju osobe u svom okruženju da čine isto. Motivisane su, vole svoj posao i spremne da nadmaše same sebe, što ima i pozitivan uticaj na zdravlje, zadovoljstvo poslom i privatnim životom.


Rešenja za grupe i timove

Kada postoji potreba za rešavanjem problema ili određenog pitanja, najbolji pristup je timski rad. Ipak, dobar timski rad ne dolazi sam od sebe, a još je ređa pojava sjajan timski rad, koji odlikuju entuzijazam, razmena ideja, i međusobno uvažavanje.


Rešenja za lidere i menadžere

Lideri i menadžeri u značajnoj meri utiču na osobe u svom okruženju, kulturu radnog mesta, a konačno, i na učinak svojih organizacija, bez obzira da li je njihova uloga da razviju organizacione strategije ili da te strategije sprovedu u delo. Oni vode i upravljaju, ali tako da stvaraju kulturu koja doprinosi rešavanju problema i efektivnosti organizacija na duže staze. Iz tog razloga, važno je ulagati u njihov razvoj, omogućiti im povratne informacije, alate i koučing, koji su neophodni da kulturu i oblikuju.


Rešenja za organizacije

Kultura utiče na svaki aspekt organizacije, od angažovanosti zaposlenih, kvaliteta, preduzimljivosti i inovativnosti, pa do samog brenda, finansijskog rezultata, i dugoročne održivosti. Pažljivo i kontinuirano praćenje svakodnevne kulture u organizaciji, usklađenost kulture sa vrednostima i misijom, omogućavaju liderima i menadžerima (i njihovim timovima) da postignu najbolje rezultate.


Naš Integrisani pristup

Model integrisanog razvoja koristi Circumplex da vizuelno prikaže povratne informacija pojedincima, timovima, menadžerima, liderima i organizacijama, pružajući mogućnost za upotrebu zajedničkog jezika na svim nivoima.

Saznajte više…

Naši konsultanti

Naši konsultanti, svetski priznati stručnjaci sa značajnim iskustvom u procesu kreiranja postojanog učinka, mogu da rade direktno sa Vama kako bi Vam pomogli da postignete istinsku promenu.

Saznajte više…

Steknite akreditaciju

Proširite svoje ili znanje zaposlenih kroz naše Programe akreditacije i primene svetski priznate metodologije. Osposobite se da transformišete svoju organizaciju iz korena.

Saznajte više…


Odakle početi?

Recite nam koje su vaše potrebe, i saznajte kako, uz našu pomoć, možete da uvedete značajte promene u organizaciju.