Saradnja sa nama

Želimo da vam pomognemo da napravite istinske promene na svakom organizacionom nivou. Ako vam je  potrebna eksterna podrška za sprovođenje strategije, ili posedujete vlastite kapacitete unutar kompanije, naša mreža akreditovanih praktičara svetskog ranga vam je na raspolaganju, da zajedno krenete put promena.


Konsalting

Naši konsultanti su svetski priznati profesionalci sa ogromnim iskustvom u procesu kreiranja održivog učinka na nivou pojedinca, grupe i organizacije. Mogu da vam omoguće idejno liderstvo, kao i direktnu saradnju, kako biste ostvarili poslovne ciljeve i planove.


Global Change Circle™ – Naša mreža Global Change Circle

Globalna mreža akreditovanih profesionalaca koji koriste dijagnostički sistem Human Synergistics-a i pomaže nam da realizujemo našu misiju Changing the World — One Organization at a Time®.


Steknite akreditaciju

Proširite svoje ili znanje zaposlenih kroz naše Programe akreditacije i primene svetski priznate metodologije. Osposobite se da transformišete svoju organizaciju iz korena.

Saznajte više…

Naš Integrisani pristup

Model integrisanog razvoja koristi Circumplex da vizuelno prikaže povratne informacija pojedincima, timovima, menadžerima, liderima i organizacijama, pružajući mogućnost za upotrebu zajedničkog jezika na svim nivoima.

Saznajte više…

Studije slučaja

Saznajte na koji način druge organizacije dolaze do promena i rezultata.

Saznajte više…


Stvorite održive promene

Saznajte kako Vas i Vašu organizaciju možemo podržati kroz iskustva i savete eksperata