Akreditacija

Naš program akreditacije priprema stručnjake za primenu Human Synergistics alata za procene, i vodi  pojedince, grupe i organizacije ka merljivim unapređenjima i promenama na bolje. Akreditovani konsultanti, kao agenti promena, pomažu nam u ostvarivanju misije Changing the World — One Organization at a Time®.


Proces razvoja karijere počinje ovde

0
od 500 najvećih američkih kompanija prema
magazinu Fortune koje sarađuju sa nama
0+
broj pokrenutih programa/radionica
širom Sjedinjenih Država
0+
broj akreditovanih praktičara
širom sveta
0+
godina postoji program u Sjedinjenim
Državama

Postupak akreditacije

U procesu sticanja akreditacije, profesionalci se upoznaju sa alatima i stiču veštine koje će im biti podrška u radu na transformacijama, kao i u pristupu kontinuiranom razvoju i razmeni znanja u okviru mreže Human Synergistics Global Change Circle™ (HSGCC).


Programi akreditacije

Naši interaktivni, praktični programi obučavaju zaiteresovane za stručnu primenu naših alata procene, upitnika, i simulacija kako bi lakše postigli ciljeve prilikom organizacionih promena i razvoja, uključući  poboljšanje efikasnosti kod zaposlenih i samih timova, jačanje uticaja lidera, i formiranje Konstruktivnih stilova kulture.


Kako Kultura funkcioniše

Šta „kultura“ zaista podrazumeva, kako funkcioniše, i kakav uticaj ima na sam učinak? Putujte kroz interaktivni prikaz pregleda modela „Kako kultura funkcioniše“.

Saznajte više…

Naša mreža Global Change Circle

Akreditovani stručnjaci koji koriste Model integrisanog razvoja Human Synergistics-a okupljeni su u Globalnu mrežu, i pomažu nam u ostvarenju misije.

Saznajte više…

Izvori

Naša baza znanja sadrži najnovije vesti, najave događaja, članke, studije slučaja i detaljne izveštaje u vezi sa organizacionom kulturom.

Pogledajte izvore…


Promena počinje ovde

Saznajte više kako sticanja akreditacije vam može pomoći da ostvarite promene unutar Vaše organizacije.