Seminar Kultura

Seminar Kultura predstavlja prvi korak u procesu akreditacije za primenu programa Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije – Organizational Culture Inventory® (OCI®) i Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije – Organizational Effectiveness Inventory® (OEI).

Obuhvaćeni alati procene:

Procenite organizacionu kulturu i klimeu kako biste podstakli učinak

Naučite da prikažete, pokrenete, i pratite proces organizacione promene uz kulturne upitnike sa najširom primenom u svetu, Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije – Organizational Culture Inventory® (OCI®), kao i da odredite i beležite napredak koristeći mehanizme/poluge za promene i ishode organizacione kulture iz integrisanog upitnika organizacione atmosfere, Upitnika za utvrđivanje efektivnosti organizacije – Organizational Effectiveness Inventory® (OEI).

Kroz interaktivne tehnike učenja zasnovane na iskustvu, Seminar Kultura osposobiće Vas da:

  • merite kulturu i klimu radi iniciranja i praćenja organizacionih promena na osnovu prikupljenih podataka;
  • upotrebu modela za iniciranje promena kulture „Kako Kultura funkcioniše“
  • tumačite i koristite statističkepodatke iz izveštaja
  • uskladite rezultate OCI i OEI sa misijom, vizijom i željenim rezultatima organizacije
  • napravite trenutni i idealni profil organizacione kulture i akcioni plan za prelazak sa prethodnog na drugi profil
  • napravite vezu između uzročnh faktora, operativne kulture, i ishoda
  • odredite oblasti razvoja i poluge promena kako biste ojačali Konstruktivne stilove
  • protumačite i primenite rezultate izveštaja

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko prijave ili želite da saznate više o našoj ponudi Seminara Kulture i akreditacionom procesu, javite se i rado ćemosa vama podeliti sve informacije