Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture
Organizational Culture Inventory® (OCI®)

Istraživanje i razvoj: doktor Robert A. Cooke, i klinički psiholog, doktor J.Clayton Lafferty

Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture - Organizational Culture Inventory® (OCI®) je alat procene namenjen merenju organizacione kulture, najprostranjeniji i najdetaljnije ispitan u svetu. Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture seže izvan okvira korporativne kulture, kulture kompanije, kao i kulture samog radnog mesta, s obzirom na činjenicu da se kulturne dimenzije koje ovaj alat procenjuje mogu primeniti na svim tipovima organizacija.

Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) rezultat je istraživanja dužeg od 35 godina koje je  koristilo najsavremeniju istraživačku tehnologiju. Procenjuje osobine organizacione kulture (van okvira kulture kompanije, kulture radnog mesta i korporativne kulture), koja je najviše povezana sa ponašanjem i učinkom članova organizacije. Otkriva kolektivna uverenja zaposlenih u vezi sa tim šta se od njih očekuje i kako norme ponašanja utiču na njihovo angažovanje i efikasnost, pružajući na kraju čvrstu osnovu za konstruktivno menjanje organizacione kulture.

Employees and Leadership identifying their organizational culture

Kako funkcioniše

Za procenu kulture, dostupna su dva oblika Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®):

 • Standardni Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) procenjuje trenutnu kulturu u organizaciji u pogledu zajedničkih normi ponašanja, tj. onih normi koje članovi smatraju neophodnim kako bi se "uklopili" i ispunili očekivanja. Rezultati se kombinuju i ilustruju na profilima na Circumplex-u Human Synergistics-a, kako bi se prikazala relativna jačina Konstruktivne, Pasivno/Odbrambene i Agresivno/Odbrambene kulture unutar organizacije.
 • OCI-Ideal (Idealna kultura) dopunjuje standardni Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) kroz određivanje optimalne ili željene organizacione kulture. Procenjuje stilove ponašanja koje lideri i ostali članovi smatraju potrebnim kako bi se postigla bolja efektivnost i omogućilo da organizacija dostigne svoje ciljeve. Krajnji rezultat je slika idealne organizacione kulture zasnovane na zajedničkim vrednostima i uverenjima. To je referentna tačka sa kojom se može uporediti trenutna kultura u organizaciji, utvrditi međusobne razlike, ali i pravac u kojem je potrebno menjati postojeću kulturu.

Odgovori koji se prikupe kroz upitnke agregiraju se i elektronski analiziraju kako bi se dobio izveštaj (ili izveštaji), kao prvi korak u procesu promene organizacione kulture. Konsultant ili akreditovani praktičar iz Human Synergistics-a, objasniće  liderima i članovima organizacije krajnje rezultate i korake neophodne za uspešan razvoj i transformaciju organizacije.

Upitnici za utvrđivanje organizacione kulture mogu se koristiti u u štampanoj ili elektronskoj formi prilagođenoj skoro svakom digitalnom uređaju.

Dodatni alati

Preporučujemo da Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture primenite zajedno sa Upitnikom za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory® (OEI), što će pružiti jedinstvene uvide u ishode koje organizaciona kultura stvara ali i u strukture, sistem, tehnologije i veštine/kvalitete koji mogu biti korišćeni u menjanju kulture. Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) može se koristiti istovremeno ili nakon Upitnika za utvrđivanje životnih stilova, Upitnika za utvrđivanje grupnih stilova  (GSI) i Liderstvo/Uticaj  (L/I) ili Menadžment/Uticaj (M/I), kako bi se podstakla želja za promenom na polju liderstva ali i na nivou tima što će, zauzvrat, ojačati razvoj na organizacionom nivou.

Prednosti koje OCI donosi vašoj organizaciji:

Primenom Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®), članovima na svim organizacionim nivoima biće jasniji načini pristupa radu i međusobnoj komunikaciji koji se od njih očekuju, kao i postojeće norme koje podržavaju ili pak sputavaju rešavanje problema i izvršenje zadataka. Takođe, biće podstaknuti da kreiraju viziju idealne kulture u smislu stilova ponašanja koji će i njima i organizaciji dati priliku da naprave početne, strateške korake, postignu ciljeve i ispune zadatke. Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture  (OCI®) i liderima i članovima tima obezbeđuje neophodne podatke, kao i jezik kojim će komunicirati o tome gde su sada, gde žele biti, i kako će stići do željene tačke.

Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture  (OCI®) od neprocenjive je vrednosti za:

 • Signaliziranje i/ili potvrdu postojanja potrebe za transformacijom kulture
 • Podršku programima dizajniranim tako da podrže implementaciju strategije, angažman i uključivanje zaposlenih, kvalitet i pouzdanost kao i pružanje usluga klijentima
 • Procenu i poboljšanje spremnosti na promene u kulturi
 • Mapiranju prepreka (i svega što do njih dovodi) koje utiču na brzinu rada, prilagodljivost i inovativne ideje
 • Pomoć pri integrisanju, sticanjima veština, i strateškim alijansama
 • Procenjivanje uticaja uloženih napora tokom procesa promena, vrši se ponovnim  popunjavanjem upitnika kako bi se procenio stepen napretka i odredilo šta funkcioniše, a šta ne funkcioniše.

Neka Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) bude pokretač promene u vašoj organizciji!

Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) primenjuju isključivo akreditovani konsultanti.  Postoje dve opcije za korišćenje upitnika:

 • Obučeni i iskusni konsultant iz Human Synergistics-a može pomoći pri upotrebi Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®), i koordinirati njegovu primenu tokom procesa promene.  Kontaktirajte nas kako biste pronašli odgovarajućeg konsultanta.
 • Celokupni proces promene unutar vaše organizacije može se sprovesti kroz akreditaciju jednog ili više članova tima putem Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®). Akreditacija će garantovati da su stekli veštine upravljanja Upitnikom za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) i određivanja odgovarajućih mehanizama za dugoročne promene organizacione kulture.
  Ako je ovo opcija za vas, prijavite se za naš program akreditacije.

Ukoliko želite da saznate više o Upitniku za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®), ili nekom drugom alatu procene iz naše široke ponude, kontaktirajte nas, a mi ćemo vam rado izaći u susret.

Kontaktirajte nas