Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga (Customer Service Styles™)

Istraživanje i razvoj: doktor Robert A. Cooke, i klinički psiholog, doktor J.Clayton Lafferty

Znamo da je pružanje usluga klijentima jedan od osnovnih pokretača uspeha organizacije – ali, koliko često upitate klijente (kako domaće, tako i inostrane) šta zaista misle?

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga – Customer ServiceStyles™ (CSS) postavlja to pitanje umesto vas, pružajući detaljan uvid u način ophođenja vašeg tima prema klijentima, i imajući u vidu da ponašanje utiče na iskustvo klijenta, kao i njegov stav po pitanju potencijalne ponovne saradnje.

Kako funkcioniše

Jednostavno zamolite klijente da popune Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga. Treba da  odgovore na pitanja koja se tiču:

  • pristupa vašeg tima radu i interakcije sa klijentima
  • zadovoljstva klijenta (uključujući i to da li su njegova očekivanja ispunjena)
  • lojalnosti klijenta (uključujući i to da li namerava da vaše proizvode ili usluge koriste ponovo)
  • davanje preporuke klijenta (uključujući i to da li bi vašu organizaciju preporučio drugima)

Podaci prikupljeni Upitnikom elektronski se obrađuju i dobija se kompletan izveštaj sa rezultatima i preporukama. Konsultant Human Synergistics-a može da Vas provede kroz nalaze i korake neophodne za poboljšanje iskustva u pružanju usluga klijentima.

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga – Customer ServiceStyles™ (CSS) dostupan je i u štampanom i u skoro svakom digitalnom formatu na internetu.

Dodatni alati

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga – Customer ServiceStyles™ (CSS) najbolji učinak daje kada se primenjuje sa  Upitnikom za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) i Upitnikom za utvrđivanje efektivnosti organizacije jer kreiraju kompletni prikaz kvaliteta kulture i pružanja usluga unutar organizacije, kao i njihovog međusobnog odnosa.

Koristi organizacije

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga – Customer ServiceStyles™ (CSS) pruža Vam dragocene informacije koje možete iskoristiti da poboljšate kvalitet pružanja usluga vaših zaposlenih koji direktno komuniciraju sa klijentima.  Najzad, učvršćuje profitabilnost, održivost i kredibilitet organizacije na tržištu. 

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga od posebne je koristi zbog:

  • otkrivanja razloga zadovoljstva ili nezadovoljstva klijenata
  • procene stepena do kog se organizacija drži svoje misije i identiteta
  • shvatanja uticaja kulture organizacije na pružanje usluga 
  • potvrđivanja potrebe za promenom
  • praćenja i vrednovanja pružanja usluga klijentu/kupcu

Kombinujte rezultate sa rezultatima Upitnika za utvrđivanje kulture organizacije i dobićete ubedljivu platformu za transformaciju u pogledu kulture i pružanja usluga klijentima.

Neka Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga bude vaš pokretač promene!

Iskusni konsultant Human Synergistics-a može Vam pomoći prilikom korišćenja Upitnika za utvrđivanje stilova pružanja usluga – Customer ServiceStyles™ (CSS) i postizanja savršenog pružanja usluga unutar organizacije.
Kontaktirajte nas kako biste pronašli odgovarajućeg konsultanta.

Ako želite da saznate više o Upitniku za utvrđivanje stilova pružanja usluga – Customer ServiceStyles™ (CSS), ili o nekom drugom načinu procenjivanja iz naše široke ponude, kontaktirajte nas, biće nam zadovoljstvo da pomognemo.