Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga
Customer ServiceStyles

Istraživanje i razvoj: doktor Robert A. Cooke, i klinički psiholog, doktor J.Clayton Lafferty

Znamo da je pružanje usluga klijentima jedan od osnovnih pokretača uspeha organizacije - ali, koliko često upitate klijente (kako domaće, tako i inostrane) šta zaista misle?

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS) postavlja to pitanje umesto vas, pružajući detaljan uvid u način ophođenja vašeg tima prema klijentima, i imajući u vidu da ponašanje utiče na iskustvo klijenta, kao i njegov stav po pitanju potencijalne ponovne saradnje.

CSS is a Customer survey that provides insight into their experience and determines opporutnities to improve

Kako funkcioniše

Jednostavno zamolite klijente da popune Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga. Treba da  odgovore na pitanja koja se tiču:

  • pristupa vašeg tima radu i interakcije sa klijentima
  • zadovoljstva klijenta (uključujući i to da li su njegova očekivanja ispunjena)
  • lojalnosti klijenta (uključujući i to da li namerava da vaše proizvode ili usluge koriste ponovo)
  • davanje preporuke klijenta (uključujući i to da li bi vašu organizaciju preporučio drugima)

Podaci prikupljeni Upitnikom elektronski se obrađuju i dobija se kompletan izveštaj sa rezultatima i preporukama. Konsultant Human Synergistics-a može da Vas provede kroz nalaze i korake neophodne za poboljšanje iskustva u pružanju usluga klijentima.

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS) dostupan je i u štampanom i u skoro svakom digitalnom formatu na internetu.

Dodatni alati

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS) najbolji učinak daje kada se primenjuje sa  Upitnikom za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) i Upitnikom za utvrđivanje efektivnosti organizacije jer kreiraju kompletni prikaz kvaliteta kulture i pružanja usluga unutar organizacije, kao i njihovog međusobnog odnosa.

 

Koristi organizacije

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS) pruža Vam dragocene informacije koje možete iskoristiti da poboljšate kvalitet pružanja usluga vaših zaposlenih koji direktno komuniciraju sa klijentima.  Najzad, učvršćuje profitabilnost, održivost i kredibilitet organizacije na tržištu. 

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga od posebne je koristi zbog:

  • otkrivanja razloga zadovoljstva ili nezadovoljstva klijenata
  • procene stepena do kog se organizacija drži svoje misije i identiteta
  • shvatanja uticaja kulture organizacije na pružanje usluga 
  • potvrđivanja potrebe za promenom
  • praćenja i vrednovanja pružanja usluga klijentu/kupcu

Kombinujte rezultate sa rezultatima Upitnika za utvrđivanje kulture organizacije i dobićete ubedljivu platformu za transformaciju u pogledu kulture i pružanja usluga klijentima.

Neka Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga bude vaš pokretač promene!

Iskusni konsultant Human Synergistics-a može Vam pomoći prilikom korišćenja Upitnika za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS) i postizanja savršenog pružanja usluga unutar organizacije.
Kontaktirajte nas kako biste pronašli odgovarajućeg konsultanta.

Ako želite da saznate više o Upitniku za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS), ili o nekom drugom načinu procenjivanja iz naše široke ponude, kontaktirajte nas, biće nam zadovoljstvo da pomognemo.

Kontaktirajte nas