Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga
Customer Service Styles

Istraživanje i razvoj: doktor Robert A. Cooke, i klinički psiholog, doktor J.Clayton Lafferty

Znamo da je pružanje usluga klijentima jedan od osnovnih pokretača uspeha organizacije - ali koliko često upitate vaše klijente (kako domaće, tako i inostrane) šta zaista misle?

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS) čini to za vas, pružajući detaljan uvid u način ophođenja vašeg tima prema klijentima, a kako zauzvrat ovo ponašanje utiče na iskustvo, stavove i buduće namere po pitanju moguće ponovne saradnje od strane klijenata.

CSS is a Customer survey that provides insight into their experience and determines opporutnities to improve

Kako funkcioniše

Jednostavno zamolite klijente da popune Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga odgovarajući na pitanja koja se tiču:

 • pristupa vašeg tima  radu i interakcijama sa klijentima
 • zadovoljstvo klijenta (uključujući i to da li su  njihova očekivanja ispunjena)
 • lojalnost klijenta (uključujući i to da li nameravaju da vaše proizvode ili usluge koriste ponovo)
 • davanje preporuke klijenta (uključujući i to da li bi vašu organizaciju preporučili i drugima)

Podaci prikupljeni se ovim upitnikom elektronski se obrađuju i vi dobijate kompletan izveštaj sa rezultatima i preporukama. Konsultant Human Synergistics-a Vas potom vodi kroz nalaze i korake neophodne za poboljšanje iskustva u pružanju usluga klijentima.

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS) dostupan je na internetu i u skoro svakom digitalnom formatu, kao i u štampanoj formi.

Dodatni alati

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS) najbolji učinak daje u primeni sa  Upitnikom za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) and Upitikom za utvrđivanje efektivnosti organizacije. Udruženi, oni kreiraju kompletni prikaz kvaliteta kulture i pružanja usluga unutar organizacije, i njihovog međusobnog odnosa.

Koristi organizacije

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS) pruža Vam dragocene informacije koje možete iskoristiti da poboljšate kvalitet pružanja usluge od strane vaših predstavnika, agenata i drugih koji direktno komuniciraju sa Vašim klijentima.  Najzad, učvršćuje profitabilnost, održivost i kredibilitet organizacije na tržištu. 

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga od posebne je koristi zbog:

 • otkrivanja razloga zadovoljstva ili nezadovoljstva vaših klijenata
 • procene stepena do kog se vaša organizacija drži svoje misije i garancija po pitanju brenda
  shvatanja uticaja kulture  organizacije na pružanje usluga 
 • potvrde potrebe za promenom
 • praćenja i vrednovanja pružanja usluga klijentu/kupcu
   

Povežite rezultate sa rezultatima Upitnika za utvrđivanje kulture organizacije i dobićete ubedljivu platformu za transformaciju u pogledu kulture i pružanja usluga klijentima.

Neka Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga bude vaš pokretač promene

Iskusni konsultant Human Synergistics-a može Vam pomoći oko korišćenja Upitnika za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS) i postizanja savršenog pružanja usluga unutar Vaše organizacije. Jednostavno nas kontaktirajte kako biste našli pogodnog konsultanta za Vas.

Ako želite da saznate više o Upitniku za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS), ili bilo kog načina procenjivanja iz naše široke ponude, molimo Vas da stupite u kontakt s nama i pomoći ćemo Vam sa zadovoljstvom.

Kontaktirajte nas