Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije
Organizational Effectiveness Inventory®

Istraživanje i razvoj: doktor Robert A. Cooke, i klinički psiholog, doktor J.Clayton Lafferty

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije je vaš ključ za bolje razumevanju kulture i učinka u vašoj organizaciji iz perspektive ljudi koji su u njoj svakog dana.

Kao dopuna Upitniku za utvrđivanje organizacione kulture  (OCI®), Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije pruža validne, pouzdane i primenljive "atmosferske" podatke o strukturi, sistemima, tehnologijama, i veštinama/kvalitetima koji oblikuju kulturu vaše organizacije, kao i načine na koji se oni mogu modifikovati i razvijati da bi se efikasnost na individualnim, grupnim, i organizacionim nivoima dugoročno unapredila.

OEI accredited employee reviewing the survey with team members

Kako funkcioniše

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory® (OEI) je alat procene koji se sastoji iz 128 pitanja preko kojih se dolazi do poverljivih povratnih informacija o vašim zaposlenima koje se tiču:

 • njihovog iskustva i viđenja stvari koje utiču na segmente kulture i učinke vaše organizacije, a koje se može uticati.
 • posledice uticaja te kulture na pojedince (npr. njihovo angažovanje), grupe (timski rad), ili organizaciju kao celinu (sposobnost prilagođavanja i sveukupnog kvaliteta proizvoda/usluga).

Za popunu upitnka potebno je oko 20 minuta a samo upitniku se može dodati o do 40 tvrdnji ili pitanja po vašem izboru.

Odgovori koje zaposeni daju agregiraju se i elektronski analiziraju kako bi se generisao izveštaj koji će podržati organizacioni razvoj ili incijative za promene organizacione kulture. Nakon toga akreditovani Human Synergistics konsultani ili praktičar vodi vas kroz nalaze i korake potrebne za uspešno upravljanje promenama.

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory® (OEI) dostupan je na internetu i u skoro svakom digitalnom formatu, kao i u štampanoj formi.

Dodatni alati

Preporučujemo da Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije primenite zajedno sa Upitnikom za utvrđivanje organizacione kulture, koji će kreirati jasnu sliku organizacione radne kulture, njenih trenutnih posledica, i mehanizama za promene te kulture, kao i poboljšanje učinka. Nakon toga se  Upitnik za utvrđivanje životnog stila i  Liderstvo/ Uticaj procene koje se zasnivaju na povratnim informacijam po 360 principu, mogu se koristiti kao dodatak rezultatima Upitnika za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory® (OEI), onda kada oni pokazuju da je potrebno usavršiti liderstvo.

Prednosti koje alat OEI donosi vašoj organizaciji

Upitnikom za utvrđivanje efektivnosti organizacije procenjuje se efikasnosti na individualnim, grupnim i organizacionim nivoima i identifikuju prakse i stanja unutar organizacije koji direktno i indirektno dovode do efikasnosti kroz njihov uticaj na samu kulturu.

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije može se koristiti kao sastavni deo početnih koraka u procesu organizacione promene u vidu alata za: 

 • procenu stavova, motivacije, i nivoa stresa članova tima
 • određivanje ciljeva učinka u organizaciji, kao i članova i timova i/ili podjedinica unutar kojih oni rade
 • dokumentovano opravdanje potrebe i "slučaja" za usavršavanje i promene
 • odabir strategija za organizacioni razvoj i mehanizama za promenu kulture
 • praćenje i evaluaciju uticaja promena i razvojnih koraka i intervencija
   

Neka Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije bude pokreteč promene kod vas

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije  najbolje primenjuju stručnjaci zaduženi za organizacioni razvoj, obučeni za primenu ovog alata.

 • Akreditovani i iskusni konsultant Human Synergistics-a može biti od pomoći pri upotrebi Upitnika za utvrđivanje efektivnosti organizacije  identifikaciji relevantnih promena u sistemu i strukturi, kao i boljem pristupu rešavanja problema i učinku u organizaciji. Jednostavno nas  kontaktirajte kako biste pronašli pogodnog konsultanta za svoju organizaciju.
 • Možete to "uraditi i sami" tako što ćete organizovati da jedan ili više članova vašeg tima steknu OEI akreditaciju. Na taj način, oni će sigurno snaučiti da primenju ovaj Upitnik, naprave potrebne promene, ali i da pomognu organizaciionirazvoj i rast. Kako biste počeli, prijavite se za naš program akreditacije.
Ukoliko želite da saznate više o Upitniku za utvrđivanje efektivnosti organizacije, ili bilo kom alatu procene iz naše ponude širokog spektra, molimo vas da nas kontaktirate, a mi ćemo vam rado izaći u susret.

Kontaktirajte nas