Alati procene za organizacije

Procenite organizacionu kulturu, nivoe promena u kulturi, njenih učinaka, uključujući načine i kvalitet pružanja usluga klijentima, kroz naše upitnike za organizacije, vodeće u svetu.

thumb_organisation_culture_inventory

Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije
Organizational Culture Inventory® (OCI®)

Upitnik za utvrđivanje kulture organizacije - Organizational Culture Inventory® (OCI®) osilkava trenutnu kulturu organizacije, u smislu stilova ponašanja koji se od članova organizacije očekuju ili implicitno zahtevaju. Upravljajući načinima na koji članovi pristupaju svom poslu i međusobno interaguju, ove „norme ponašanja“ određuju sposobnost organizacije da rešava probleme, prilagođava se promenama i efikasno posluje.

Detaljnije o alatima procene
thumb_organisation_effectiveness_inventory

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije 
Organizational Effectiveness Inventory® (OEI)

Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory® (OEI), varijanta upitnika koja meri angažovanost i mišljenja zaposlenih ali koja je zasnovana na istraživanjima prikupljenim podacima. Upitnik je rešenje za programe promena usmerene da podstaknu ne samo angažovanje zaposlenih, već i unapređenje organizacione kulture. OEI meri 32 faktora koji se mogu pokrenuti kao poluge promene, kao i 12 ishoda kulture.

Detaljnije o alatima procene
thumb_customer_service_styles

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga
Customer ServiceStyles™ (CSS)

Upitnik za utvrđivanje stilova pružanja usluga - Customer ServiceStyles™ (CSS) pruža detaljne uvide u faktore koji pojašnjavaju kvalitet pružanja usluga internim i externim klijentima, tj. kako osobe koje pružaju usluge pristupaju svom radu i interakciji sa klijentima.

Detaljnije o alatima procene

Odakle početi?

Saopštite nam vaše specifične zahteve i saznajte način na koji doprinosimo značajnim promenama unutar vaše organizacije.

Razgovarajte sa ekspertom