Alati procene za lidere i menadžere

Izmerite uticaj koji lideri imaju na svoje okruženje, liderske i menadžerske strategije, kompetencije i stilove ponašanja, kao i efektivnost, sa našim alatima procene za lidere i menadžere.

thumb_leadership_imapct

Liderstvo/Uticaj
Leadership/Impact® (L/I)

Liderstvo/Uticaj je alat procene po modelu procene 360°  koji liderima pruža povratne informacije o njihovim liderskim strategijama i uticaju na druge, samim tim i na kulturu koju stvaraju.

Detaljnije o alatu
thumb_management_imapct

Menadžment/Uticaj
Management/Impact® (M/I)

Menadžment/Uticaj je alat zasnovan na principu 360° procene koji menadžerima omogućava uvid u njihova zaduženja, odgovornosti i uticaj koji imaju na ljude oko sebe.

Detaljnije o alatu
LSI and Acumen self assessment and peer feedback

Upitnik za utvrđivanje životnih stilova
Life Styles Inventory™ (LSI)

Upitnik za utvrđivanje životnih stilova olakšava pojedincima razvoj konstruktivnog razmišljanja i stilova ponašanja koji su dokazano povezani sa radnim učinkom, kvalitetom međuljudskih odnosa, i efikasnošću rešavanja problema.

Detaljinije o alatu
thumb_managment_effectiveness

Sistem profila efektivnosti menadžmenta
Management Effectiveness Profile System™ (MEPS)

Sistem profila efektivnosti menadžmenta je alat po modelu procene 360° koji menadžerima daje pouzdane i detaljne povratne informacije, podstiče samosvest i pomaže pri razvoju ključnih kompetenci.

Detaljnije o alatu

Niste sigurni odakle početi?

Recite nam vaše specifične zahteve i saznajte kako možemo doprineti značajnoj promeni vašoj organizaciji.

Razgovarajte sa ekspertom