Alati procene za lidere i menadžere

Izmerite uticaj koji lideri imau na svoje okruženje, efektivnost,  kao i liderske i menadžerske strategije, kompetencija i stilove ponašanja, sa našim alatima procene za lidere i menadžere..

thumb_leadership_imapct

Liderstvo/Uticaj
Leadership/Impact® (L/I)

Liderstvo/Uticaj - Leadership/Impact® (L/I) je alat procene po modelu procene 360°  koji liderima pruža povratne informacije o njihovim liderskim strategijama i uticaju na druge, samim tim i na kulturu koju stvaraju.

Detaljnije o alatu
thumb_management_imapct

Menadžment/Uticaj
Management/Impact® (M/I)

Menadžment/Uticaj - Management/Impact® (M/I) je alat zasnovan na principu 360 speni procene koji menadžerima pruža uvid u njihova zaduženja i odogovornosti i uticaju koji imaju na ljude oko sebe.

Detaljnije o alatu
LSI and Acumen self assessment and peer feedback

Upitnik za utvrđivanje životnih stilova
Life Styles Inventory™ (LSI)

Upitnik za utvrđivanje životnih stilova - Life Styles Inventory™ (LSI) pojedincima olakšava razvoj konstruktivnog mišljenja i stilova ponašanja koji su dokazano povezani sa radnim učinkom, kvalitetom međuljudskih odnosa, i efikasnošću rešavanja problema.

Detaljinije o alatu
thumb_managment_effectiveness

Sistem profila efektivnosti menadžmenta
Management Effectiveness Profile System™ (MEPS)

Sistem profila efektivnosti menadžmenta  - Management Effectiveness Profile System™ (MEPS) je alat po modelu procene 360°, menadžerima daje pouzdane i detaljne povratne informacije, podstiče sopstvenu svest i pomaže pri razvoju ključnih sposobnosti.

Detaljnije o alatu

Niste sigurni odakle početi?

Recite nam vaše specifične zahteve i saznajte kako možemo doprineti značajnoj promeni vašoj organizaciji.

Razgovarajte sa ekspertom