Sistem profila efektivnosti menadžmenta MEPS (Management Effectiveness Profile System)

Istraživanje i razvoj razvojni tim Human Synergistics.

Efektivno upravljanje zahteva da menadžer poseduje vrhunske veštine u mnoštvu oblasti koje komplementarno doprinose kontinuiranom učinku i uspehu. Jedan od najboljih načina za procenu efektivnosti menadžera je da se traži povratna informacija od onih sa kojima on radi.

Merenjem učinka od strane menadžera i od strane makar tri njegova podređena, Sistem profila efektivnosti menadžmenta – Management Effectiveness Profile System (MEPS) precizno prikazuje trenutni učinak  u oblastima osnovnih veština menadžera. Takva sveukupna povratna informacija (po principu 360°) vam omogućuje da identifikujete snage i specifične razvojne potrebe za ciljani razvoj.

Kako funkcioniše

The Sistem profila efektivnosti menadžmenta uključuje dva paralelna upitnika koja ocenjuju tri grupe veština: fokusirane na zadatke, interpersonalne i lične:

  • MEPS Sopstveni opis  – se popunjava menadžera lično kao bi se izmerio učinak iz njegove tačke gledišta.
  • MEPS Opis koji daju drugi – popunjavaju najmanje trio osobe (podređeni, kolege i/ili direktno nadređeni) kako bi se dobio uvid u efektivnost menadžera kako je vide njegovi saradnici.

Popunjavanje upitnika traje između 25 i 35 minuta. Rezultati su prikazani u detaljnom izveštaju koji uključuje normirane prosečne rezultate i opširan vodič za samostalni razvoj. 

Sistem profila efektivnosti menadžmenta  upitnici su dostupni u papirnoj I elektronskoj verziji. 

Dodatni alati

Sistem profila efektivnosti menadžmenta sa ličnim razvojnim alatima, kao što je  LUpitnkza utvrđivanje životnih stilova, za dalji razvoj menadžment efektivnosti. Nakon primene MEPS-a  Menagement/Uticaj  razvoni program može voditi manadžere ka razvoju konstuktivnije organizacione kulture.

Koristi za vašu organizaciju

Sistem profila efektivnosti menadžmenta omogućava menadžerima korisne i direktne povratne informacije za buduće aktivnosti pri samostalnom razvoju.

Specifično se koristi kod menadžera na srednjem i višem nivou i kod onih na početnim nivou koji treba da preuzmu zahtevnije pozicije, i može da se koristi za:

  • Pružanje uvida o snagama i poljima za razvoj menadžera kroz 360° povratne informacije
  • Identifikaciju potreba za trening i razvoj menadžement tima sa fokusom na menadžment veštine
  • Kreiranje personalizovanog, samostalnog programa razvoja
  • Iniciranje I praćenje zadataka menadžera, kao i njegovih interpersonalnih i ličnih veština
  • Poboljšanje međuljudskih odnosa zarad povećanja timskih i organizacionih učinaka

Neka MEPS bude pokretač promena u vašoj organizaciji

Human Synergistics konsultant može da vas vodi kroz 360° povratne informacije koje pruža Sistem profila efektivnosti menadžmenta  i da bude podrška vašem ličnom programu razvoja. Kontaktirajte nas da bi smo vam našli konsultanta koji odgovara vašim zaposlenima, timovima I vašoj organizaciji. Ako bi ste želeli da znate više o Sistemu profila efektivnosti menadžmenta , ili nekom drugom materijalu iz naše ponude, slobodno nas kontaktirajte I bićemo srećni da vam pomognemo.