Simulacije

Naše simulacije za razvoj tima pružaju jedinstvenu priliku da na brz i objektivan način procenite da li vaše grupe postižu sinergiju, kao i platformu za razvoj.

 
thumb_simulations_subarctic

Simulacije preživljavanja

Naše vežbe simulacija preživljavanja od članova tima zahtevaju efikasni zajednički rad kako bi se uspešno nosili sa opasnim životnim situacijama. Ove simulacije mogu se upotrebiti kao "ledolomci", kako bi se uspostavile Konstruktivne norme unutar nove radne grupe, ili da se članovi upoznaju sa vrednošću sinergije, kao i da se procene njihove sinergetične sposobnosti rešavanja problema. Primeri obuhvataju: Simulaciju preživljavanja u pustinji - Desert Survival Situation™ i Simulaciju preživljavanja u Kaskadskim planinama - Cascades Survival Situation™.

Detaljnije o simulacijama 
thumb_simulations_business

Poslovne simulacije

Od efikasnog vođenja sastanaka i planiranja projekata vezanih za rešavanje žalbi klijenata, naše Poslovne simulacije mogu se koristiti za proširivanje poslovnog znanja i praksi, istovremeno vršeći korekcije timskih sposobnosti - radi dvostrukog uticaja na sam učinak. Simulacije iz serija Poslovnih simulacija jačaju sposobnosti i stilove ponašanja vašeg tima, neophodnih za efikasno  (i učinkovito) rešavanje problema i donošenje odluka. Primer obuhvata: Planiranje projekata - Project Planning Situation™

Detaljnije o simulacijama 
thumb_simulations_challange

Simulacije izazova

Serija simulacija izazova jeste skup dinamičkih timskih vežbi koje se fokusiraju na unapređenje znanja i sposobnosti u okviru komplikovanih područja poput kritičkog razmišljanja, etičkog donošenja odluka i strateškog planiranja. Iako oblasti na koje se simulacije odnose imaju širok spektar primene, naročito su relevantne za one koji su već ili teže da budu na višim pozicijama.
Primeri obuhvataju: Kritičko razmišljanje - Critical Thinking Challenge™ i Organizaciona promena - Organizational Change Challenge™.

Detaljnije o simulacijama 

Niste sigurni odakle početi?

Recite nam šta je to što baš vama potrebno, i saznajte kako vašoj organizaciji možemo doneti promene od značaja.

Razgovarajte sa ekspertom