Simulacije izazova

Prevaziđite osnove kroz jačanje znanja i veština koje mogu da naprave razliku između prosečnog i nadprosečnog učinka.

Sofisticirane

Serije simulacija izazova predstavljaju skup dinamičkih timskih vežbi fokusiranih na unapređenje znanja  i veština u kompleksnim oblastima poput kritičkog razmišljanja, etičkog odlučivanja i strateškog planiranja. Iako su teme simulacija namenjene široj publici, prvenstveno su predviđene za one koji jesu, ili teže da budu, na višim pozicijama unutar organizacije.

Praktične

Pored savladavanja tehnika i procesa u kompleksnim situacijama, Serije simulacija izazova mogu se koristiti u obučavanju učesnika radi sticanja znanja i veština neophodnih za efikasan timski rad.

Mnogo više od običnog trening alata

Simulacije izazova se koriste kako bi ispunile različite ciljeve treninga organizovanih u organizaciji ili na izmeštenim lokacijama. Izuzetno su efikasne ukoliko se koriste na realnom radnom mestu, kako bi podstakle ili pokrenule grupu koja se u svakodnevnom radu susreće sa istim problemom kao onim koji je naveden u simulaciji. Dodatno, u svakom uputstvu za konsultante iz serije ovih simulacije, navedene su i sugestije kako izazov predstavljen u simulaciji primeniti i na organizaciju u kojoj učesnici rade.

Izaberite pravi izazov

Robert A. Cooke, Ph.D. i Janet L. Szumal, Ph.D. su razvili sedam različitih simulacija izazova namenjenih Američkoj asocijaciji menadžera. Svaki od priručnika za učesnike sadrži i set karata koje učesnici mogu koristiti da lakše rade na razvoju svojih rešenja.

SimulacijaSituacijaIzazovVreme
Kritičko razmišljanje
Stimulišite kreativno i inovativno rešavanje problema primenom kritičkog razmišljanja, strategija i tehnologija.
Vi radite za proizvođača visoko kvalitetnih plastičnih delova, koji je u ekspanziji, i član ste njegovog tima za kontinuirano usavršavanje.Dođite do kreativnog i ostvarljivog rešenja za 5 problema, do kojih je jako teško doći tradicionalnim pristupom rešavanja problema.20 do 35 minuta po problemu (2 do 3 sata ukupno)
Konstruktivno pregovaranje
Saznajte šta je potrebno da bi ste sklopili “win-win” ugovor
Vi ste menadžer velike softverske kompanije i na čelu komiteta koji je zadužen za pregovore o ugovorima i sporazumima sa prosperitetnim partnerskim kompanijama.Poređajte 17 pregovaračkih aktivnosti prema redosledu njihove implementacije, kako biste efektivno razvili ugovore i sporazume o integraciji.1.75 do 3 sata
Strateško planiranje
Otkrijte kako planirati izvan granica vašeg odeljenja ili resora!!!
Vi ste rukovodilac odeljenja za strateško planiranje, i predsednik komiteta zaduženog za razvoj strateških planova konzistentnih sa misijom i filozofijom celokupne organizacije.Poređajte po redosledu implementacije 18 kritičnih strateških aktivnosti, počev od najbitnije, kako bi se što efikasnije ostvario integrisan plan kompanije i svih njenih poslovnih jedinica.1.75 do 3 sata
Upravljanje projektima
Organizujte aktivnosti upravljanja projektom na praktičan i efikasan način, kako bi ste realizovali projekat na vreme i u datom budžetu.
Postavljeni ste na čelo upravnog odbora koji je zadužen za razvoj novih vodiča i procedura za upravljanje učinkom, koje će se primenjivati širom velikih finansijskih institucija. Poređajte 20 aktivnosti upravljanja učinkom, prema redosledu njihove implementacije, tako da najefikasnije evaluiraju i unaprede učinak procenitelja1.75 do 3.75 sata
Organizaciona promena
Naučite korake ka procesu efektivne organizacione promene
Zabrinuti usled stagnacije prodaje medicinskog materijala i opreme, proizvođač zahteva od vas i ostalih top menadžera da skicirate proces promena radi revitalizacije kompanije.Poređajte po redosledu implementacije 17 aktivnosti, počev od najbitnije, kako bi se što efikasnije ostvarila organizaciona promena1.5 do 3 sata

Ukoliko želite da saznate više o Simulacijama izazova, ili bilo kojoj vrsti simulacije ili alata procene iz naše ponude širokog spektra, molimo vas da nas kontaktirate, a mi ćemo vam rado pružiti sve potrebne informacije.