Poslovne simulacije

Od efikasnog vođenja sastanaka i planiranja projekata vezanih za rešavanje žalbi klijenata, naše Poslovne simulacije mogu se koristiti za proširivanje poslovnog znanja i praksi, istovremeno vršeći korekcije timskih sposobnosti – radi dvostrukog uticaja na sam učinak.

Dvostruka svrha

Proizvodi iz naše serije poslovnih simulacija pružaju vam znanje „kako do rešenja“, potrebno vašem timu da se uhvati u koštac sa svakodnevnim, ali zahtevnim, poslovnim problemima i situacijama, stručno i pouzdano. Istovremeno, oni jačaju sposobnosti i stilove ponašanja neophodne vašem timu pri rešavanju problema i učinkovitom (ali i efikasnom) odlučivanju.

Fleksibilne

Bilo da je vaš cilj da postignete više energije na sastanku,  pokrenete projekat, razvijete bolji tim, ili izučavate dokazane poslovne strategija za rešavanje specifičnih vrsta problema, poslovne simulacije iz kompanije Human Synergistics možete izabrati sa poverenjem.
Koristite ove primenljive aktivnosti sa grupama bez ranijih iskustava sa simulacijama, ili kao jednu savršenu opciju za one grupe koje su već imale do sada iskustva sa jednom ili više simulacija preživljavanja Human Synergistics-a.

Sve što vam je potrebno

Vodič za konusltante dostupan je za svaku vrstu poslovnih simulacija i pruža sve neophodne informacije za planiranje, kao i uspešnije sprovođenje programa. Vodiči sadrže preporučena rešenja sa objašnjenjima, instrukcije za obradu podataka, opcije dizajniranja programa i savete za vođenje diskusija o veštinama i procesima koji doprinose efektnom timskom učinku.

Odaberite poslovnu simulaciju koja najviše odgovara vašim potrebama

SimulacijaSituacijaIzazovVreme
 Kouč – Saradničko postignuće Izabrani ste da trenirate sportski tim sa veoma slabim učinkom.Izaberite neku od opcija za pristup ovom timu i načinima motivisanja igrača, izbora tima i postavljanja ciljeva za unapređenje performanse..2.5 do 4 sata
Planiranje projekata 
Unapredite veštine i kompetencije planiranja  
Vašem timu dodeljeno je da osmisli plan za realizaciju tajnog projekta.Poređajte 20 aktivnosti vođenja projekta prema redosledu njihove realizacije.1 do 2 sata 
Efektni sastanci
Razvijte upravljačke veštine i rutinu vođenja efektivnih sastanaka
Pad prometa u većini vaših radnji zahteva sazivanje sastanka gde bi ste razmotrili nastali problem.Poređajte 20 koraka prema redosledu njihove implementacije kako bi ste maksimizirali efektivnost sastanka.. 1 do 2 sata
Žalbe klijenata
Naučite kako da rešavate žalbe potrošača efektivno i efikasno
Klijent vam je prišao i uložio svoju žalbu.Poređajte 18 aktivnosti prema redosledu njenih prioriteta kako bi ste maksimizirali efektivnost usluge.1.5 do 2 sata 
Predviđanje kulture koja podstiče kvalitet
Kreirajte kulturu koja za rezultat ima kvalitet usluga i timski rad kao standard.
Na osnovu nedavno urađenog istraživanja od strane uprave preduzeća, tvoja prodavnica ocenjena je kao prosečna po nivou usluga koje pruža, kao i njihovog kvaliteta. Sugerirano je da je mogući uzrok ovako prosečnih rezultata kultura koju imate u vašoj radnji.Predvidite kulturu koja za rezultat ima kvalitet, za vašu prodavnicu, i poređajte prema uticaju (od najpozitivnije do najnegativnije) 24 norme ponašanja sa uticajem na kvalitet usluge.2 do 3 sata 

Ukoliko želite da saznate više o Poslovnim simulacijama, ili bilo kojoj vrsti simulacije ili alata procene iz naše ponude širokog spektra, molimo vas da nas kontaktirate, a mi ćemo vam rado pružiti sve potrebne informacije.