Inspirišemo vaše ljude.
Pokrećemo vaš posao.

Pomažemo vam da razvijate lidere, timove i kulturu organizacije, koji pokreću angažovanost, inovativnost i učinak.

The Circumplex assessment of leaders and team members

Krčimo put razumevanju organizacione kulture

Doktor nauka Robert A. Cooke, naš direktor, bio je jedan od prvih istraživača koji je ispitivao pretpostavku da organizacije imaju svoje kulture. Cooke je razvio Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture  - Organizational Culture Inventory® (OCI®), najtemeljnije istražen upitnik za utvrđivanje kulture, široko rasprostranjene upotrebe, kako bi pomogao organizacijama da procene, shvate i uobliče svoju kulturu. Rezultati merenja kulture prikazuju se na Circumplex-u, istom grafičkom rešenju koji oslikava naše procene lidera i timova, omogućavajući upotrebu "zajedničkog" jezika i uporedive slike, na svakom organizacijskom nivou.

Saznajte više

Obuka i akreditacija

Naši akreditacioni programi obučavaju agente promena, poput konsultanata ili profesionalaca u oblasti ljudskih resursa, da koriste naučno-dijagnostički sistem Human Synergistics-a, kako bi postigli meriva poboljšanja kod pojedinaca, grupa i organizacija.

Saznajte više
accreditation_home

Pojedinci

Kroz razvoj pojedinaca ojačajte vašu organizaciju.

Saznajte više

Grupe i timovi

Razvijite grupe i timove visokih
performansi.

Saznajte više

Lideri i menadžeri

Poboljšajte efektivnost i uticaj vaših lidera i menadžera.

Saznajte više

Organizacije

Izgradite održivu organizaciju visokog
učinka

Saznajte više

Odakle početi?

Recite nam koje su vaše konkretne potrebe i saznajte kako možemo doprineti da se smislene i značajne promename u vašoj organizaciji dese.

Razgovarajte sa stručnjakom