Alati procene za grupe i timove

Izmerite i poboljšajte učinak, sinergiju, stilove ponašanja članova i grupe, i kvalitet procesa grupe, našim razvojnim alatima za grupe i timove.

thumb_team_group_GSI

Upitnik za utvrđivanje grupnih stilova
Group Styles Inventory™ (GSI)

Kreiran za napredne team building programe, Upitnik za utvrđivanje grupnih stilova - Group Styles Inventory™ (GSI) procenjuje na koje načine članovi tima imaju međusobnu interakciju i kako pristupaju rešavanju problema i odlučivanja. 

Više o alatu

Niste sigurni odakle početi?

Recite nam šta je to što baš vama potrebno, i saznajte kako vašoj organizaciji možemo doneti promene od značaja.

Razgovarajte sa ekspertom