Upitnik za utvrđivanje grupnih stilova (Group Styles Inventory)

Istraživanje i razvoj: doktor nauka Robert A. Cooke, i klinički psiholog, doktor nauka J.Clayton Lafferty

Upitnik za utvrđivanje grupnih stilova – Group Styles Inventory™ (GSI) pokazuje timovima na koji način mogu efikasnije raditi zajedno, postižući sinergiju prilikom rešavanja problematičnih situacija.

Upitnik za utvrđivanje grupnih stilova (GSI)  jedini je alat procene, zasnovan na ispitivanjima, koji pruža validne i pouzdane procene načina građenja međusobne interakciju između ljudi, kao i načina timskog funkcionisanja, radi rešavanja problema.
Detaljno ispitan i međunarodno priznat, ovaj alat procene, daje članovima grupe mogućnost da „bezbedno“ razgovaraju o svojim stilovima ponašanja,kao i na koji način to utiče na učinak grupe.

Stavljajući akcenat na stilove interakcije koji pomažu ili ometaju timski rad, ovaj alat osnažuje članove tima da promene način na koji pristupaju problemu i imaju međusobnu interakciju – vodeći ka boljoj kooperaciji, komunikaciji i postizanju dogovora, inovativnom razmišljanju i visoko kvalitetnim rešenjima.

Kako funkcioniše

Upitnik za utvrđivanje grupnih stilova  (GSI) kreiran je kako za privremene, tako i za stalne grupe koje su odgovorne za rešavanje problema i donošenje odluka.
Postupak procene može se obaviti od strane članova tima nakon što su rešili problem (identifikacija stilova ponašanja koji su unapredili ili kočili njihov učinak), ili na polovini rešavanja problema (identifikacija i vežba efektivnijih stilova međusobne interakcije i pristupanja problemu).

Upotreba Upitnika za utvrđivanje grupnih stilova  (GSI) obuhvata tri glavna koraka:

 1. Članovi grupe pojedinačno odgovaraju na 72 tvrdnje koje  opisuju stilove predočenih prilikom rešavanja problema, kao i na nekoliko pitanja fokusiranih na efekltivnost tima, prihvatanjem dobijenog rešenja, kvalitetom rešenja i timske sinergije.
  Ovaj postupak traje oko 15 minuta.
 2. Članovi tima boduju sopstvene upitnike i profile pojedinačnih rezultata prikazuju na Human Synergistics Circumplex-u, radi skiciranja sopstvenih percepcija grupe i njenih stilova.
  Ovaj postupak traje 10 do 15 minuta.
 3. Opisi članova kombinuju se radi generisanja zajedničkog profila Circumplex-a u kome se prikazuju stilovi grupe i grafik zbirnih rezultata grupne procene učinka.
  Podaci se takođe mogu elektronski prikupiti i obraditi.

Materijal GSI Vodič i programi za lidere timova, pruža informacije u vezi sa razvojnim aktivnostima, kako bi se pomoglo timovima da steknu uvid i naprave konstruktivne promene u pogledu načina razmišljanja, ponašanja i interakcije članova tima. 

Dodatni alati

 Preporučujemo da Upitnik za utvrđivanje grupnih stilova (GSI) koristite zajedno sa Upitnikom za utvrđivanje životnih stilova – Life Styles Inventory™ (LSI) i Upitnikom za utvrđivanje kulture organizacije – Organizational Culture Inventory® (OCI®). Zajedno, oni kreiraju integrisani pristup razvoju konstruktivnih ličnih stilova, grupnih interakcija i organizacionih kulturnih normi.
Možete takođe koristiti GSI za razvoj timova, u kombinaciji sa Simulacijama preživljavanja, ili bilo kojom Poslovnom simulacijom ili Simulacijom izazova Human Synergistics vežbom.
Raspitajte se kod nas oko drugih praktičnih vežbi, poput Kouča-a, kako bi se grupi pružila povratna informacija o njihovim zajedničkim i racionalnim delovanjima.

Prednosti koje GSI donosi vašoj organizaciji:

GSI je odličan alat koji timovima i grupama pruža pomoć da efikasnije rešavaju problematične situacije.
Od posebne je važnosti za inicijalne korake u procesu razvoja tima, poput:

 • merenja i kontrole učinka tima
 • kreiranja timskog okruženja koje će podstaći inovacije i razmene ideja
 • usavršavanje analitičkih sposobnosti članova tima
 • razvijanje sposobnosti saglasnog donošenja odluka
 • postizanje sinergije, boljeg kvaliteta i prihvatanja odluka donetih od grupe

Neka GSI bude pokretač promena kod vas

Iskusni konsultant Human Synergistics-a, pomoći će vam pri upotrebi Upitnika za utvrđivanje grupnih stilova (GSI), i njegovoj primeni u samom procesu promene kojoj težite.
Jednostavno nas kontaktirajte kako biste pronašli pogodnog konsultanta za timove i organizacije sa kojima radite.
Ukoliko želite da saznate više o Upitniku za utvrđivanje grupnih stilova, ili bilo kom alatu procene iz naše ponude širokog spektra, molimo vas da nas kontaktirate, a mi ćemo vam rado izaći u susret.