Seminar Stilovi  

Seminar Stilovi je prvi korak u akreditaciji za Upitnik za utvrđivanje životnih stilova - Life Styles Inventory™ (LSI).

Styles Workshop

Više od emocionalne inteligencije: pojačajte sopstvenu svest i Konstruktivne stilove

Naučite druge kako da postignu bolji učinak i zadovoljstvo u poslu koristeći Upitnik za utvrđivanje životnih stilova - Life Styles Inventory™ (LSI), kao i naš pojedinačni izveštaj sa povratnim informacijama - LSI sa rezultatima po tvrdnjama -Item-Level Feedback (LSI ILF).

Kroz interaktivne tehnike učenja zasnovane na iskustvu, Seminar Stilovi osposobiće Vas da:

  • tumačite Circumplex, alat Human Synergistics-a koji se koristi za merenje, opisivanje i razumevanje stilova
  • napravite vezu između Konstruktivnih stilova i lične efektivnosti (tj. odnosa sa drugima, zadovoljstva poslom i produktivnosti)
  • razumete najmoćnije ciljeve ponašanja koji vode Konstruktivnim stilovima
  • indentifikujete potvrđene snage, neprepoznate snage, kamen spoticanja i nevidljive slabosti
  • saopštite rezultate individualnih i grupnih izveštaja sa povratnim informacijama
  • naučite druge o tome koji lični stilovi utiču na stvarne promene u njihovoj efektivnosti

Obuhvaćeni alati:

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko prijave ili želite da saznate više o našoj ponudi Seminara Kulture i akreditacionom procesu, javite se i rado ćemo izaći u susret.

Kontaktirajte nas