Rešenja koja vode promeni pojedinaca

Naša rešenja pomažu u kreiranju svesti o trenutnim ponašanjima, prihvatanju uticaja koji ona imaju na ličnu efektivnost, i konkretnim koracima koje je potrebno preduzeti ka konstruktivnoj promeni.

Pojedinci čine organizaciju

+24%

porast osećaja zadovoljstva na poslu

+39%

kvalitetnije upravljanje nivoom stresa

+33%

efikasnije obavljanje zadataka

+33%

kvalitetniji međuljudski odnosi

si_individuals_tools

Vodeći industrijski alati procene za pojedince

Naši alati procene omogućavaju pojedincima da utvrde svoje vrednosti i stilove razmišljanja i ponašanja - kao i vezu sa svojom poslovnom efikasnošću, međuljudskim odnosima, ličnim zadovoljstvom i zdravljem.

Pregled alata

Provereni konsalting i koučing

Razvoj na ličnom planu najbolje se postiže radom sa konsultantom zaduženim za razvoj, koji može pomoći drugima da shvate sopstvene načine razmišljanja i ponašanja, i utvrde strategije za postizanje bolje efikasnosti. Takođe, naši konsultanti mogu kreirati program profesionalnog razvoja koji bi Vam pomogao da krenete u proces ličnog napretka.

Saznajte više
thumb_consulting

Promena počinje ovde

Saznajte na koji način možete u okruženju imati efikasne pojedince koji će vam pomoći da podignete organizaciju na viši nivo.

Razgovarajte sa stručnjakom