Rešenja za organizacije

Organizaciona kultura je najupečatljivija karakteristika vodećih organizacija. Kultura utiče na učinak, angažovanje zaposlenih, kao i na sposobnost da se stvori inovativno i pozitivno radno okruženje. Iskustva pokazuju da je kulturu moguće menjati. Naše znanje, zasnovano na vodećim istraživanjima u branši, kao i iskusan tim, mogu Vam pomoći da nađete pravo rešenje.

Stvaranje organizacije sa visokim učinkom

19

poslovnica kompanije Human
Synergistics širom planete

229

kompanija, koje se, prema magazinu Fortune nalaze među 500 najvećih američkih kompanija, sarađuje sa nama

3100+

akreditovanih praktičara širom
sveta

50

godina istraživanja i
razvoja

thumb_organisation_tools

Vodeća metodologija za istraživanje organizacija

Svetski priznat alat Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture - Organizational Culture Inventory® (OCI®) predstavlja suštinu naše bogate ponude upitnika. Možemo meriti i analizirati rezultate na svim nivoima  organizacije, počevši od postojeće kulture u organizaciji, sve do prilagodljivosti, kvaliteta pružanja usluga klijentima, i kvaliteta liderstva. Naši alati baziraju se na višedecenijskim, pionirskim istraživanjima i primenjeni su u nekim od najuspešnijih svetskih kompanija. Postavljanje pravih pitanja omogućava analitičan pristup i može da dovede do promena i u Vašoj organizaciji. 

Pregled alata

Stručnjaci za promene u praksi

Naši konsultanti mogu Vam pomoći u stvaranju visoko profesionalnog programa organizacionog razvoja, baziranog na dokazanim činjenicama. Određivanjem konkretnih potreba i procenom postojeće situacije, mogu se planirati i sprovesti dubinske promene na svim nivoima organizacije. Naši stručni konsultanti posvećeno će raditi sa Vašim timom na osnaživanju promena u organizacionoj kulturi.

Saznajte više...
thumb_consulting
culture_paths

Nađite rešenje za izazove u organizacionoj kulturi

Suočite se sa najvećim izazovima u organizacionoj kulturi (kao što su: angažovanje zaposlenih, učinak, inovativnost) tako što ćete pokrenuti proces promene, uz pomoć naših konsultanata i podršku Vaših, internih eksperata. Zajedno ćemo naći odgovarajuću kombinaciju konsaltinga i interne podrške.

Istražite naša dva puta koja vode ka promeni kulture

Promena počinje ovde

Saznajte način na koji možete postići ciljeve i napraviti značajne promene unutar organizacije.

Razgovarajte sa ekspertom