Akreditacija

Naš program akreditacije priprema stručnjake za primenu Human Synergistics alata za procene, i vodi  pojedince, grupe i organizacije ka merljivim unapređenjima i promenama na bolje. Akreditovani konsultanti, kao agenti promena, pomažu nam u ostvarivanju misije Changing the World — One Organization at a Time®.

Proces razvoja karijere počinje ovde

229

od 500 najvećih američkih kompanija prema
magazinu Fortune koje sarađuju sa nama

350+

broj pokrenutih programa/radionica
širom Sjedinjenih Država

3100+

broj akreditovanih praktičara
širom sveta

30+

godina postoji program u Sjedinjenim
Državama

si_becoming_accredited

Postupak akreditacije

U procesu sticanja akreditacije, profesionalci se upoznaju sa alatima i stiču veštine koje će im biti podrška u radu na transformacijama, kao i u pristupu kontinuiranom razvoju i razmeni znanja u okviru mreže Human Synergistics Global Change Circle™ (HSGCC).

Saznajte više

Programi akreditacije

Naši interaktivni, praktični programi obučavaju zaiteresovane za stručnu primenu naših alata procene, upitnika, i simulacija kako bi lakše postigli ciljeve prilikom organizacionih promena i razvoja, uključući  poboljšanje efikasnosti kod zaposlenih i samih timova, jačanje uticaja lidera, i formiranje Konstruktivnih stilova kulture.

Saznajte više
thumb_accreditation_workshops

Promena počinje ovde

Saznajte više kako sticanja akreditacije vam može pomoći da ostvarite promene unutar Vaše organizacije.

Razgovarajte sa ekspertom