Akreditacija

Naš program akreditacije priprema agente promena za korišćenje integrisanog paketa alata procene i simulacija firme Human Synergistics, kako bi se došlo do merljivih boljitaka kod pojedinaca, grupa i organizacija. Ova mreža agenata promene podržava nas u našoj misiji Changing the World — One Organization at a Time®.

Proces razvoja karijere počinje ovde

229

500 najvećih američkih kompanija prema
magazinu Fortune koje sarađuju sa nama

350+

Broj pokrenutih programa/radionica
širom Sjedinjenih Država

3100+

Broj akreditovanih praktičara
širom sveta

30+

Godine postojanja programa u Sjedinjenim
Državama

si_becoming_accredited

Postupak akreditacije

Proces sticanja akreditacije profesionalce oprema alatima i veštinama radi podrške pri transformacijama, kao i u pristupu kontinuiranom razvoju i razmeni znanja kao deo mreže Human Synergistics Global Change Circle™ (HSGCC).

Saznajte više

Programi akreditacije

Naši interaktivni, praktični programi obučavaju Vas za stručnu primenu naših alata procene, upitnika, i simulacija, kako biste lakše došli do ciljeva organizacionih promena i razvoja, uključući i poboljšanje efikasnosti kod zaposlenih i samih timova, jačajući uticaj lidera, i izgrađujući Konstruktivne stilove kulture.

Saznajte višeKalendar programa/radionica
thumb_accreditation_workshops

Promena počinje ovde

Saznajte način sticanja akreditacije kako biste pomogli promene unutar Vaše organizacije.

Razgovarajte sa ekspertom