Wybierz język

Witamy na stronie firmy Human Synergistics poświęconej polityce prywatności skierowanej do respondentów ankiety oraz uczestników symulacji 

Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym stronę internetową firmy Human Synergistics International (HSI).  HSI tworzy, a następnie oferuje za pośrednictwem internetu systemy, ankiety i ćwiczenia wspierające rozwój na poziomie indywidualnym, grupowym oraz organizacyjnym. Zapraszamy do udziału w jednej lub kilku ankietach i ćwiczeniach online. Należy pamiętać, że w ich trakcie zbierane mogą być poufne dane osobowe.   W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z poniższymi pytaniami oraz odpowiedziami, które opisują stosowane przez nas praktyki w zakresie informacji online, prywatności oraz powiązanych zagadnień.

Polityka prywatności

 • Jakie są powody gromadzenia danych osobowych?

 • Jaki rodzaj danych będzie gromadzony i przechowywany?

 • Czy moje dane staną się przedmiotem badań?

 • Czy moje dane osobowe zostaną wykorzystane do innych celów (np. Marketingowych, technologicznych, rozwojowych)?

 • Jakiej ochronie podlegają moje dane osobowe?

 • Gdzie i jak długo przechowujemy Twoje dane?

 • Czy dane przesyłane są do innych krajów?

 • Jak można się z nami skontaktować?

W jaki sposób wykorzystane zostaną moje dane?

 • ACUMEN® Leadership Workstyles™

 • Leadership/Impact® (L/I)

 • Life Styles Inventory™ (LSI)

 • Management/Impact® (M/I)

 • Organizational Culture Inventory® (OCI® i OCI® Ideal)

 • Organizational Effectiveness Inventory®

Nasze zobowiązanie jakości

Twórcą ankiet i ćwiczeń doświadczeniowych firmy Human Synergistics, wspomagających rozwój na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym jest Robert A. Cooke, doktor nauk i CEO firmy HSI, oraz  J. Clayton Lafferty, doktor nauk i założyciel HSI, a także grono ich kolegów. Niniejsza strona internetowa poświęcona ankietom i ćwiczeniom zaprojektowana i opracowanym została przez Zespół ds. oceny danych internetowych Human Synergistics, składający się z pracowników zatrudnionych w naszych biurach w Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii.

Firma Human Synergistics opracowuje i oferuje za pośrednictwem systemów internetowych oraz rozwiązań opartych na dokumentacji papierowej najbardziej kompleksowe i najdokładniej opracowane materiały szkoleniowe i rozwojowe. Nasze ankiety, inwentarze diagnostyczne i ćwiczenia doświadczeniowe są wykorzystywane od ponad 45 lat przez organizacje na całym świecie w programach rozwoju liderów, budowania zespołów oraz wprowadzania zmian w organizacji. Firma HSI dąży do dostarczania klientom narzędzi, które są praktyczne i dopasowane do rzeczywistości rozwoju organizacyjnego, a jednocześnie bazują na osiągnięciach nauki, są rzeczowe i niezawodne. Dążąc do tego celu, poddajemy nasze produkty wielokrotnym testom oraz publikujemy ich wyniki w raportach i czasopismach naukowych, które są dostępne do publicznego wglądu. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.humansynergistics.com/resources/research-and-publications