Human Synergistics u odnosu na konkurenciju

Mi pomažemo organizacijama da povećaju efektivnost fokusirajući se na promene kulture, razvoj liderstva, i izgradnju tima. Naši alati procene, zasnovani na istraživanjima, koriste se vizuelnim prikazom Modela integrisanog razvoja koji pruža zajednički jezik zarad održive promene kroz sve organizacione nivoe.


Mi pomažemo organizacijama da povećaju efektivnost fokusirajući se na promene kulture, razvoj liderstva, i izgradnju tima. Naši alati procene, zasnovani na istraživanjima, koriste se vizuelnim prikazom Modela integrisanog razvoja koji pruža zajednički jezik zarad održive promene kroz organizacione nivoe.

Kroz primenu naših alata, prepoznatljivih širom sveta, rukovođenim od strane naših konsultanata svetskog kalibra, naši klijenti sposobni su da izmere ono što mnogi smatraju nemerljivim - individualno ponašanje, stilove grupa, organizacionu kulturu, i uticaj ovih faktora na efikasnost.

Ovim postupkom, mi osposobljavamo pojedince, grupe i organizacije da pokrenu promene i prepoznaju svoj potencijal. Rezultati naših istraživanja prikazani su na Circumplex-u, grafičkom prikazu koji faktore na kojima se bazira učinak organizacije deli na 12 načina ili "stilova" razmišljanja, ponašanja, i interakcije.

Circumplex omogućuje da se ponašanje slikovito prikaže i da se "vide" faktori koji pokreću učinak ili stvaraju prepreke na pojedinačnom, grupnom ili organizacionom nivou.

Pozivamo Vas da nam se pridružite u našoj misiji Changing the World—One Organization at a Time®.