Načini procene za pojedince

Koristeći naše alate procene za pojedince, procenite lične ciljeve i stilove razmišljanja i ponašanja, relevantne za efikasno funkcionisanje na poslu, kvalitet međuljudskih odnosa, kao i stanje sveopšteg zdravlja i zadovoljstva pojedinaca.

si_individuals

Upitnik za utvrđivanje životnih stilova - Life Styles Inventory™ (LSI)

Upitnik za utvrđivanje životnih stilova - Life Styles Inventory™ (LSI) pomaže da pojedinci razviju stilove ponašanja i konstruktivnog razmišljanja od važnosti za poslovni učinak, kvalitet međuljudskih odnosa, i efikasnost pri rešavanju problema.

Detaljnije o alatima procene
thumb_individual_lsi_conflict

Upitnik za utvrđivanje životnih stilova LSI Konflikt - LSI Conflict™

Upitnik za utvrđivanje životnih stilova LSI Konflikt - LSI Conflict™ je alat samoprocene koji služi analizi stilova razmišljanja i ponašanja, a lica osposobljava da razviju konstruktivne načine pristupa rešavanju problema.

Detaljnije o alatima procene
thumb_individuals_ama_disc_survey

Upitnik stilova ponašanja - The AMA DISC Survey™

Upitnik stilova ponašanja - The AMA DISC Survey™ daje neposredne, ali validne i pouzdane povratne informacije koje se tiču ličnih stilova ljudi, okosnicu za shvatanje stilova drugih, i uvide u načine prilagođavanja svojih stilova stilovima drugih ljudi.

Detaljnije o alatima procene
thumb_individuals_stress_processing_report

Upitnik procene nivoa stresa - Stress Processing Report™ (SPR)

Upitnik procene nivoa stresa - Stress Processing Report™ (SPR) daje ljudima sposobnost da reaguju na stres i sa njime se efikasnije nose, kao i da redukuju nivo stresa koji stvaraju sebi na poslu, ali i na privatnom životnom polju.

Detaljnije o alatima procene

Odakle početi?

Saopštite nam vaše specifične zahteve i saznajte način na koji doprinosimo značajnim promenama unutar vaše organizacije.

Razgovarajte sa ekspertom