Kouč — Saradničko postignuće

Research and development by Michael Gourley of Human Synergistics New Zealand.

Vežba koja obuhvata liderstvo, saradnju i postignuće.

Kreirana da obuči lidere kako da svojim konstruktivnim uticajem efektivno vode druge utičući na njih da poboljšaju efekte svog rada, Kouč — Saradničko postignuće ijedinstvena timska radionica koja ističe pretpostavke, uverenja, vrednosti i stavove koji podižu motivaciju pojedinaca i timova. Pred učesnike se postavlja izazov da otkriju optimalne pristupe vođenju tima, postavljanju ciljeva, donošenju odluka i sprovođenju akcija kako bi pokrenuli tim koji trenutno ne postiže dobre rezultate. Sportsko okruženje omogućava učesnicima da slobodno preispituju pretpostavke i uverenja, jer upravo visoka tolerancija na različite stavove kada je sport u pitanju doprinosi otvorenoj diskusiji i veoma praktičnim i primenjivim pojašnjenima značaja uticaja menadžera. Kao finalni rezultat, učesnici nauče kako da identifikuju i iskoriste razmišljanje usmereno ka postignuću da bi postali efektivniji menadžeri.

Jedinstvene karakteristike Kouč radionice

  • Procena trenutnih pristupa motivaciji i dinamici unutar tima.
  • Ispitivanje i unapređivanje svojih sposobnosti za osmišljavanje strategije, planiranje i postavljanje ciljeva.
  •  Povećanje uticaja na druge kroz motivaciju i adekvatno upravljanje.
  • Ilustrovanje efekta različitih ličnih stilova ponašanja koji su izmereni Upitnikom za utvrđivanje životnih stilova i uticaja različitih strategija koje su izmerene upitnicima Liderstvo/Uticaj i Menadžement/Uticaj.

Kouč je dostupan u setu štampanih  vežbanki i priručnika.

Zainteresovani za Kouč?

Ako bi ste voleli više da znate o Kouču — Saradničko postignuće, ili o bilo kojoj drugom materijalu iz naše ponude simulacija i materijala za razvoj, slobodno nas kontaktirajte i bićemo srećni da vam pomognemo.