Kako grupna dinamika utiče na rezultate jednog tima? #RadOdKuće

 Sinergija – ta često neuhvatljiva i nesaglediva reč, predstavlja ključni indikator timskog rada. Prostije rečeno, ona je sposobnost tima da zajedničkim radom članova istog postigne bolji rezultat od rezultata koji bi postigao najbolji pojedinac tog tima. Glavnu ulogu u postizanju sinergije ima grupna dinamika – način na koji se ophodimo jedni prema drugima u timskom radu. Da bi smo slikovito predstavili kako grupna dinamika utiče na rezultate jednog tima daćemo par primera te „nevidljive sile“ i njenog uticaja na članove i tim u celosti.

Razni saveti koje smo imali prilike da čujemo u poslednje vreme u vezi sa radom od kuće su (nebitno da li ste samo član tima ili vodite tim):

 • Napravite svoj mali radni prostor
 • Kreirajte svakodnevni radni raspored
 • Probajte da eliminišete ometanja
 • Obucite se kako bi ste se inače obukli za posao (iako možda zvuči čudno, ovo ima dosta efekta na to kako shvatamo i ispunjavamo svoje radne zadatke)
 • Budite u stalnom kontaktu sa kolegama i nadređenima
 • Pravite pauze svakih dva sata

Saveti ovakve vrste su fokusirani na ličnu organizaciju i postignuća pojedinca, i imaju smisla i mogu da pomognu u kreiranju bolje produktivnosti sa manje stresa za svaku individuu.

Na timskom nivou saveti su bili više u pravcu vođenja tima – više usmereni kao saveti menadžerima timova na izazove sa kojima se susreću:

 • Razvijajte nove timske navike u skladu sa virtuelnim radom
 • Održavajte nivo individualne i timske produktivnosti u novom kontekstu
 • Upravljajte timom sa više jasnoće
 • Razvijajte nove odnose u timu bazirane na virtuelnim vezama
 • Prenosite odgovornosti za donošenje odluka
 • Povećavajte broj kontakata sa članovima tima da bi ste ostali povezani
 • Podržavajte mere sigurnosti i bezbednosti

Kada pogledamo ove savete takođe možemo da zaključimo da su u generalnom smislu na mestu – svaki od ovih saveta može da pruži doprinos na polju timskog rada i lakše i brže dolaženje do ciljeva, ali nijedan od ovih saveta ne kaže šta tačno treba uraditi da bi vaš tim postigao sinergiju u ovom okruženju.

A zašto nije moguće tačno reći šta treba da se uradi?
Zato što svaki tim karakteriše jedinstven skup interpersonalnih odnosa, stilova komunikacije i načina rada oko kojih su se članovi tog tima (svesno ili nesvesno) usaglasili. I taj naizgled nevidljivi i nesaglediv skup je ono što zovemo timskom dinamikom. Iako se timska dinamika retko adresira, ona u velikoj meri boji naša svakodnevna iskustva na radnom mestu, gde god ono bilo. Svako od nas može da shvati o čemu se radi ako se samo priseti kako je bilo raditi u različitim timovima u kojima je on radio.

Pogledajte sledeće primere iz skorašnjeg vremena:
U nekom timu se sada, u vreme ove nove realnosti, još više podržava da zaposleni daju svoja mišljenja i svaki predlog ili sugestija su vrlo dobrodošli
U drugom timu komunikacija je najčešće odozgo prema dole, i lična stanovišta mogu da se kažu, ali se, u ovo Covid vreme, najčešće ne uvažavaju uopšte
Ili:

U nekom timu se ponašanja koja doprinose rezultatu prepoznaju, podržavaju i ističu, naročito sada kada su ona najpotrebnija
U drugom timu se podrazumeva da svoje radne zadatke treba da uradiš jer „za to primaš platu“, i da si uvek dostupan, nebitno kakva je situacija
Ili:

U nekom timu je bitno da se postaviš prodorno i da izgleda da znaš sve odgovore, jer samo tako mogu da se završe stvari kada smo razdvojeni i radimo od kuće
U drugom timu je bitno da se rezultat postigne, ali i da se svi uključeni slože oko realizacije tog rezultata, jer nebitno gde smo lokacijski, rezultat samo od nas zavisi
Svima nam je jasno da ovakve elemente timske dinamike svakodnevno doživljavamo i da vrlo dobro znamo koja nam više odgovara. Ono što se u timskom radu najčešće ne meri i ne kvantifikuje je takođe upravo to – timska dinamika. A ona ima mnogo više uticaja na to da li će jedan tim biti uspešan ili ne nego što možda i pretpostavljamo. Naročito sada, kada je okruženje u kome radimo promenjeno, uticaj timske dinamike je dodatno pojačan nedostatkom ličnog kontakta i neke od ovih stvari još više dolaze do izražaja.

Pa kako onda menjamo timsku dinamiku?
Merenjem timske dinamike u virtuelnom okruženju mi precizno utvrđujemo koji su to glavni elementi koji preovlađuju unutar dinamike konkretnog tima i na šta tačno treba da utičemo da bi taj tim ovom okruženju bio efikasniji, a sa manje utroška energije i bespotrebnih prepreka u međusobnom radu koje danas itekako postoje i jačaju. Kada merenjem utvrdimo ključne elemente, tek onda možemo da ih direktno adresiramo i time utičemo na te specifične elemente čija promena će stvarno doneti vidno poboljšanje. Merenje timske dinamike u timu koji radi na distanci može da se sprovede interno (unutar organizacije) ili eksterno (uz pomoć akreditovanog konsultanta).

Human Synergistics se 50 godina bavi kvanitfikacijom i korelacijom ljudskog ponašanja i rezultata koje individue/timovi/organizacije postižu. Dodatne informacije u vezi onog što Human Synergistics nudi kao rešenja za razvoj timova možete naći ovde.

 Pogledajte sledeće primere iz skorašnjeg vremena:

 • U nekom timu se sada, u vreme ove nove realnosti, još više podržava da zaposleni daju svoja mišljenja i svaki predlog ili sugestija su vrlo dobrodošli
 • U drugom timu komunikacija je najčešće odozgo prema dole, i lična stanovišta mogu da se kažu, ali se, u ovo Covid vreme, najčešće ne uvažavaju uopšte

Ili:

 • U nekom timu se ponašanja koja doprinose rezultatu prepoznaju, podržavaju i ističu, naročito sada kada su ona najpotrebnija
 • U drugom timu se podrazumeva da svoje radne zadatke treba da uradiš jer „za to primaš platu“, i da si uvek dostupan, nebitno kakva je situacija

Ili:

 • U nekom timu je bitno da se postaviš prodorno i da izgleda da znaš sve odgovore, jer samo tako mogu da se završe stvari kada smo razdvojeni i radimo od kuće
 • U drugom timu je bitno da se rezultat postigne, ali i da se svi uključeni slože oko realizacije tog rezultata, jer nebitno gde smo lokacijski, rezultat samo od nas zavisi

Svima nam je jasno da ovakve elemente timske dinamike svakodnevno doživljavamo i da vrlo dobro znamo koja nam više odgovara. Ono što se u timskom radu najčešće ne meri i ne kvantifikuje je takođe upravo to – timska dinamika. A ona ima mnogo više uticaja na to da li će jedan tim biti uspešan ili ne nego što možda i pretpostavljamo. Naročito sada, kada je okruženje u kome radimo promenjeno, uticaj timske dinamike je dodatno pojačan nedostatkom ličnog kontakta i neke od ovih stvari još više dolaze do izražaja.

Pa kako onda menjamo timsku dinamiku?

Merenjem timske dinamike u virtuelnom okruženju mi precizno utvrđujemo koji su to glavni elementi koji preovlađuju unutar dinamike konkretnog tima i na šta tačno treba da utičemo da bi taj tim ovom okruženju bio efikasniji, a sa manje utroška energije i bespotrebnih prepreka u međusobnom radu koje danas itekako postoje i jačaju. Kada merenjem utvrdimo ključne elemente, tek onda možemo da ih direktno adresiramo i time utičemo na te specifične elemente čija promena će stvarno doneti vidno poboljšanje. Merenje timske dinamike u timu koji radi na distanci može da se sprovede interno (unutar organizacije) ili eksterno (uz pomoć akreditovanog konsultanta).

Human Synergistics se 50 godina bavi kvanitfikacijom i korelacijom ljudskog ponašanja i rezultata koje individue/timovi/organizacije postižu. Dodatne informacije u vezi onog što Human Synergistics nudi kao rešenja za razvoj timova možete naći ovde