Please choose your language:

Dobrodošli u Human Synergistics Politiku privatnosti za osobe koje popunjavaju upitnike ili simulacije

Hvala vam što ste posetili ovu internet stranicu Human Sinergistics Internationala (HSI). HSI kreira i posredstvom Interneta omogućava korišćenje upitnika i vežbi za individualni, grupni i organizacioni razvoj.

Pozvani ste da popunite jedan ili više naših online upitnika, a radeći to možda ćete pružiti informacije koje su privatne i poverljive prirode. Zbog toga vas pozivamo da pogledate sledeća pitanja i odgovore o našim praksama u vezi sa informacijama na mreži, privatnošću i srodnim pitanjima.

Politika privatnosti – Human Synergistics doo Beograd

Zašto i kako prikupljamo vaše podatke?

Vaše lične podatke – ime i e-adresu, dobijamo od vašeg poslodavca ili konsultanta. Naš sistem obrađuje ove podatke kako bi generisao personalizovanu e-mail pozivnicu. Ova obrada vaših ličnih podataka zasniva se na našem legitimnom interesu prema članu 6.(f) Konkretno, naši legitimni interesi su: ispunjavanje ugovornih obaveza koje imamo sa vašim poslodavcem/konsultantom, uspešno izvođenje projekta u vašoj organizaciji i tačna procena kulture/klime u vašoj organizaciji. Ili u slučajevima, korišćenja alata na nivou pojedinaca, naš legitimni interes je da procenimo vaše lične stilove ponašanja, ili uticaja.

Prikupljamo informacije kako bismo vama, vašem saradniku, timu ili organizaciji pružili povratne informacije, a u cilju podržavanja inicijativa vaše organizacije za promenu i razvoj u oblastii ljudskih resursa. Ove povratne informacije će se fokusirati na teme koje se odnose na kulturu i klimu vaše organizacije, stilove ponašanja i efikasnost radne grupe, vaše lične stilove ponašanja, veštine i efektivnost, i/ili ponašanja, uticaj i efektivnost kolega i koleginica.

Vaše popunjavanje upitnika je dobrovoljno.

Za više informacija o konkretnom upitniku koji popunjavate ili vežbi u kojoj ćete učestvovati, pogledajte odeljak – Kako ćemo koristiti vaše podatke? 

Koje podatke prikupljamo i čuvamo?

Human Synergistics online upitnici podrazumevaju pružanje informacija o vama, drugoj osobi koju dobro poznajete, grupi u kojoj radite ili organizaciji.

Vrste ličnih informacija koje se mogu prikupiti na našoj internet platformi ili koje nam može obezbediti vaša organizacija uključuju: ime i prezime, organizaciju, imejl adresu, demografske podatke, kao i informacije o vašoj poziciji u organizaciji, a koje su relevantne za upotrebu upitnika ili vežbe koju popunjavate i direktno su povezani sa Human Sinergistics proizvodima i uslugama.

Kada pristupite našoj internet platformi, možemo prikupiti i određene informacije tehničke prirode, kao što su vrsta pretraživača i/ili operativnog sistema koji koristite, rezolucija ekrana, domen internet provajdera i internet protokol (IP) uređaja koji koristite za pristup sajtu.

Human Sinergistics je obrađivač (po definiciji Evropske komisije) i General Data Protection Regulation, Article 4 (7)) u odnosu na sve prikupljene informacije.

Da li ćemo koristiti vaše podatke za istraživanje?

Ne. Human Synergistics, kao obrađivač, nema pravo korišćenja prikupljenih podataka u druge svrhe sem ugovorom definisaniih. Poverljivost podatka svakog učesnika i njihovih organizacija je obezbeđena u bilo kojoj upotrebi podataka.

Da li ćemo koristiti ili deliti vaše podatke u druge svrhe (npr. za marketing, razvoj tehnologije)?

Ne. Od vas se neće tražiti: da pružite informacije u vezi sa naručivanjem dodatnih proizvoda, da izrazite svoje mišljenje ili da date povratne informacije o proizvodima, da se pretplatite na neke druge HSI usluge, ili učestvujte na forumima. Nećemo koristiti vaše podatke u marketinške svrhe.

Ukoliko bude bilo potrebno, koristićemo nelične identifikacione informacije koje prikupljamo, kako bismo unapredili dizajn i sadržaj naše internet platforme i kako bismo bili u mogućnosti da personalizujemo iskustvo posetilaca. Takođe, možemo koristiti agregirane informacije da bismo analizirali i olakšali korišćenje sajta.

Lične informacije mogu biti date na uvid u pravnom postupku, na primer, na osnovu primljenog sudskog naloga ili poziva na svedočenje. Takođe, takve informacije mogu biti date na uvid kao odgovor na zahtev suda, ili organa za sprovođenje zakona. Do danas, od HS nije bilo zahtevano da obezbedi ovakve informacije, ni u jednom procesu.

Od dobavljača ili podugovarača HS, koji imaju pristup informacijama lične prirode, zahteva se da se prema ovim podacima odnose u skladu sa Izjavom o poverljivosti podataka, preciznije, da neće koristiti informacije ni za jednu namenu, osim u cilju realizacije usluga koje pružaju Human Synergistics-u. Osim sa dobavljačima i podugovaračima, HS neće deliti ove informacije sa trećim stranama (istraživačima, izdavačima magazina, prodavcima, deljenim bazama podataka, nevladinim organizacijama koje možda žele da ponude svoje proizvode ili usluge vama.)

Konačno, Human Synergistics neće koristiti ili prenositi lične podatke na načine koji nisu u vezi sa gore opisanim načinima, bez da od vas zahteva izričiti pristank na takvu upotrebu.

Kako ćemo zaštiti vaše podatke?

Primenili smo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravljačke procedure za čuvanje i zaštitu podataka, sprečavanje neautorizovanog pristupa ili gubitka, kao i za ispravno koršćenje informacija koje prikupimo putem interneta.

Vaše upitnike ili podatke koje ste dali na radionicama čuvamo na serveru u Evropskoj uniji , tačnije Nemačkoj koji hostuje Rackspace. Više detalja, možete pronaći na njihovoj internet stranici:

https://www.rackspace.com/en-us/about/datacenters

Human Synergistics čuva lične podatke, tokom trajanja relevantnog poslovnog odnosa. Ako zatražite da obrišemo vaše lične podatke, Human Sinergistics će preduzeti sve razumne korake kako bismo obrisali informacije u celini

Da li delimo podatke između zemalja?

Da. Upitnici i/ili vežbe i lični podaci prikupljeni u Srbiji, Evropi i drugim zemljama širom sveta, prenose se na servere u Nemačkoj na skladištenje i obradu. Vašim odgovorima i ličnim podacima će pristupati, upravljati njima i obrađivati ih Human Synergistics doo Beograd, Savska 33 b,11000 Beograd Srbija, matični broj: 20182865 

Oslanjamo se na ugovore između naših kancelarija koje su u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije za prenos podataka ka drugima izvan EU ili Evropskog ekonomskog prostora (EEA).

Imajte u vidu da naš sistem za vođenje elektronskog prikupljanja informacija i obradu podataka održava Human Synergistics Internacional organizacija registrovana u Sjedinjenim Američkim Državama Za više informacija o adekvatnosti i modelu ugovora, pogledajte:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Vaša prava

Imate pravo da pristupite svojim podacima, ispravite svoje podatke i zatražite da se vaši podaci obrišu.

Za sve dodatne informacije molimo Vas kontrirajte naš tim za zaštitu podataka na e-mail privacy@hs.rs 

Kako nas možete kontaktirati?

Za informacije o našim proizvodima i uslugama, molimo pošaljite imejl na: info@hs.rs ili nas pozovite na +381113660195. Posetite i našu veb stranicu www.hs.rs.

Za podršku pri upotrebi naših upitnika, pošaljite nam imejl na: info@hs.rs

Kako ćemo koristiti vaše podatke? – Human Synergistics Beograd

LSI – Upitnik za utvrđivanje životnog stila – Life Styles Inventory™

Odgovori koje dajete u Upitniku za utvrđivanje životnih stilova, biće obrađeni i korišćeni u svrhu razvoja liderstva, menadžmenta i/ili za lični razvoj. 

Povratni izveštaji razvijeni na bazi informacija koje su prikupljene LSI upitnikom, fokusiraju se na individualne stilove razmišljanja i ponašanja, funkcionalne i disfunkcionalne aspekte tih stilova, i u nekim slučajevima, ličnu efektivnost i zadovoljstvo. Ovi izveštaji sastoje se od tabelarnih prikaza i brojeva, koji porede odgovore koji učesnici razvojnog programa unose u upitnik i opise koje daju drugi, u funkciji opisivača, poput kolega, podređenih ili pretpostavljenih. Odgovori koje svaki od opisivača unese, združuju se sa odgovorima još najmanje dve druge osobe, koje takođe opisuju učesnika u programu. Izdvojeno mogu prikazani samo odgovori nadređenih, ukoliko daju saglasnost da se njihovi odgovori prikažu odvojeno.  

Povratni izveštaji se učesnicima dostavljaju u elektronskoj ili u štampanoj formi, od strane konsultanta, trenera ili coach-a, koji vodi razvojni program. Imajte na umu da u većini slučajeva, HSI isporučuje izveštaje indirektno, preko osoba koje vode razvojni program, a ne direktno učesniku.

 Ukoliko ne znate ko vodi program u kome se koristi  LSI, trebalo bi da kontaktirate svog supervizora ili odeljenje ljudskih resursa, da biste saznali kako i kome će izveštaj biti isporučen.

Izveštaji i rezultati bazirani na odgovorima iz upitnika namenjeni su podršci ličnih i profesionalnih razvojnih inicijativa i koristiće se kako bi učesnici programa definisali akcioni plan razvoja. Zbog toga, HSI zadržava pravo da ispravi greške ili propuste nastale prilikom prikupljanja podataka, koje bi u suprotnom uticale na tačnost ili kompletnost povratnih informacija pruženih pojedincima koji učestvuju u razvojnom programu.

Podaci združeni u izveštajima namenjenim učesnicima razvojnog programa, mogu biti kombinovani sa sličnim informacijama koje su dali drugi toj organizaciji, na kursu, ili treningu, kako bi se generisao združeni izveštaj i povratne informacije na grupnom nivou. Prilikom izrade ovih izveštaja, lični podaci se agregiraju na načine koji čuvaju poverljivost pojedinaca.

Podaci združeni u izveštajima namenjenim učesnicima razvojnog programa mogu biti kombinovani sa sličnim informacijama koje su dali drugi toj organizaciji, na kursu, ili treninga, kako bi se generisao združeni izveštaj i povratne informacije na grupnom nivou. Prilikom izrade ovih izveštaja, lični podaci se agregiraju na načine koji čuvaju poverljivost pojedinaca.

L/I – Liderstvo/Uticaj – Leadership/Impact®

Odgovori koje dajete u upitniku Liderstvo/Uticaj – Leadership/Impact® (L/I) biće obrađeni i korišćeni u svrhu razvoja liderstva. 

Povratni izveštaji razvijeni na bazi informacija koje su prikupljene Liderstvo/Uticaj  upitnikom, opisuju uticaj lidera na ponašanje i učinak osoba u njegovom okruženju, liderske strategije vezane za ovaj uticaj i njihovu ličnu i organizacionu efektivnost. Ovi povratni izveštaji sadrže tekstualne opise, tabele i cifre koje se sumiraju u izveštaju lidera, a porede odgovore koji učesnici razvojnog programa unose u upitnik sa opisima koje daju drugi, u funkciji opisivača, poput kolega, podređenih ili pretpostavljenih. Odgovori koje svaki od opisivača unese, združuju se odgovorima još najmanje dve druge osobe, koje takođe opisuju učesnika u programu. Izdvojeno mogu prikazani samo odgovori nadređenih, ukoliko daju saglasnost da se njihovi odgovori prikažu odvojeno. 

Povratni izveštaji se učesnicima dostavljaju u elektronskoj ili u štampanoj formi od strane konsultanta, trenera ili coach-a, koji vodi razvojni program. Imajte na umu da u većini slučajeva, HSI isporučuje izveštaje indirektno preko osoba koje vode razvojni program, a ne direktno učesniku. Ukoliko ne znate ko vodi program u kome se koristi Liderstvo/Uticaj, trebalo bi da kontaktirate svog supervizora ili odeljenje ljudskih resursa, da biste saznali kako i kome će izveštaj biti isporučen.

Izveštaji i rezultati bazirani na odgovorima iz upitnika, namenjeni su podršci ličnih i profesionalnih razvojnih inicijativa i koristiće se kako bi učesnici programa definisali akcioni plan razvoja. Zbog toga, HSI zadržava pravo da ispravi greške ili propuste nastale prilikom prikupljanja podataka, koje bi u suprotnom uticale na tačnost ili kompletnost povratnih informacija pruženih pojedincima koji učestvuju u razvojnom programu.

Podaci združeni u izveštajima namenjenim učesnicima razvojnog programa mogu biti kombinovani sa informacijama iz sličnih izveštaja koje su dali drugi toj organizaciji, sa kursa, ili treninga, kako bi se generisao združeni izveštaj i povratne informacije na grupnom nivou. Prilikom izrade ovih izveštaja, lični podaci se agregiraju na načine koji čuvaju poverljivost pojedinaca.

M/I – Menadžment/Uticaj – Management/Impact®

Odgovori koje dajete u upitniku Menadžment/Uticaj – Management/Impact® (M/I) biće obrađeni i korišćeni u svrhu razvoja menadžmenta. 

Povratni izveštaji razvijeni na bazi informacija koje su prikupljene Menadžment/Uticaj upitnikom, opisuju uticaj menadžera na ponašanje i učinak osoba u njegovom okruženju, pristupe menadžmentu koje koriste u tom uticaju i njihovu ličnu i organizacionu efektivnost. Ovi povratni izveštaji sadrže tekstualne opise, tabele i cifre koje se sumiraju u izveštaju menadžera, a porede odgovore koji učesnici razvojnog programa unose u upitnik i opise koje daju drugi u funkciji opisivača, poput kolega, podređenih ili pretpostavljenih. Odgovori koje svaki od opisivača unese, združuju se odgovorima još najmanje dve druge osobe, koje takođe opisuju učesnika u programu. Izdvojeno mogu biti prikazani samo odgovori nadređenih, ukoliko daju saglasnost da se njihovi odgovori prikažu odvojeno.  

Povratni izveštaji se učesnicima dostavljaju u elektronskoj ili štampanoj formi, od strane konsultanta, trenera ili coach-a, koji vodi razvojni program. Imajte na umu da u većini slučajeva, HSI isporučuje izveštaje indirektno preko osoba koje vode razvojni program, a ne direktno učesniku. Ukoliko ne znate ko vodi program u kome se koristi Menadžment/Uticaj, trebalo bi da kontaktirate svog supervizora ili odeljenje ljudskih resursa, da biste saznali kako i kome će izveštaj biti isporučen.

Izveštaji i rezultati bazirani na odgovorima iz upitnika namenjeni su podršci ličnih i profesionalnih razvojnih inicijativa i koristiće se kako bi učesnici programa definisali akcioni plan razvoja. Zbog toga, HSI zadržava pravo da ispravi greške ili propuste nastale prilikom prikupljanja podataka, koje bi u suprotnom uticale na tačnost ili kompletnost povratnih informacija pruženih pojedincima koji učestvuju u razvojnom programu.

Podaci združeni u izveštajima namenjenim učesnicima razvojnog programa, mogu biti kombinovani sa informacijama iz sličnih izveštaja koje su dali drugi toj organizaciji, sa kursa, ili treninga, kako bi se generisao združeni izveštaj i povratne informacije na grupnom nivou. Prilikom izrade ovih izveštaja, lični podaci se agregiraju na načine koji čuvaju poverljivost pojedinaca.

MEPS – Sistem profila efektivnosti menadžmenta – Management Effectiveness Profile System™

Odgovori koje dajete u upitniku Sistem profila efektivnosti menadžmenta  – biće obrađeni i korišćeni u svrhu razvoja liderstva, menadžmenta i/ili lični razvoj. 

Povratni izveštaji dobijeni na bazi informacija koje su prikupljene MEPS upitnikom, opisuju  trenutne performanse menadžera, u 14 osnovnih veština, podeljenih u 3 oblasti: veštine obavljanja zadataka, međuljudske i lične veštine. Ovi povratni izveštaji sadrže tekstualne opise, tabele i cifre, koji se sumiraju u izveštaju menadžera, a porede odgovore koji učesnici razvojnog programa unose u upitnik i opise koje daju drugi poput kolega, podređenih ili pretpostavljenih. Odgovori koje svaki od opisivača unese, združuju se odgovorima još najmanje dve druge osobe, koje takođe opisuju učesnika u programu. Izdvojeno mogu biti prikazani samo odgovori nadređenih, ukoliko daju saglasnost da se njihovi odgovori prikažu odvojeno.  

Povratni izveštaji se učesnicima dostavljaju u elektronskoj ili štampanoj formi, od strane konsultanta, trenera ili coach-a, koji vodi razvojni program. Imajte na umu da u većini slučajeva, HSI isporučuje izveštaje indirektno, preko osoba koje vode razvojni program, a ne direktno učesniku. Ukoliko ne znate ko vodi program u kome se koristi MEPS, trebalo bi da kontaktirate svog supervizora ili odeljenje ljudskih resursa da biste saznali kako i kome će izveštaj biti isporučen.

Izveštaji i rezultati bazirani na odgovorima iz upitnika, namenjeni su podršci ličnih i profesionalnih razvojnih inicijativa i koristiće se kako bi učesnici programa definisali akcioni plan razvoja. Zbog toga, HSI zadržava pravo da ispravi greške ili propuste nastale prilikom prikupljanja podataka, koje bi u suprotnom uticale na tačnost ili kompletnost povratnih informacija pruženih pojedincima koji učestvuju u razvojnom programu.

Podaci združeni u izveštajima namenjenim učesnicima razvojnog programa, mogu biti kombinovani sa informacijama iz sličnih izveštaja koje su dali drugi toj organizaciji, sa kursa, ili treninga, kako bi se generisao združeni izveštaj i povratne informacije na grupnom nivou. Prilikom izrade ovih izveštaja, lični podaci se agregiraju na načine koji čuvaju poverljivost pojedinaca.

OCI – Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture – Organizational Culture Inventory

Odgovori koje dajete u Upitniku za utvrđivanje organizacione kulture -Organizational Culture Inventory® (OCI) biće obrađeni i analizirani kako bi izradili povratni izveštaj o kulturi za Vašu organizaciju, sektor ili podgrupu. Moguće je da će vaše informacije biti kombinovane sa informacijama koje su dali drugi u vašoj organizaciji, sa kursa, ili treninga, kako bi se generisao kompozitni izveštaj i povratne informacije na grupnom nivou. Pri izradi ovih izveštaja, podaci za ličnu identifikaciju su agregirani na način koji štiti poverljivost individualnih odgovora.

Rezultati će biti obrađeni i izvestićemo o njima samo za sektore i timove koji imaju pet ili više učesnika (osim ako se manji timovi ne saglase sa pripremom i isporukom takvog izveštaja). Isti princip se primenjuje i na izveštavanje o grupama na osnovu demografskih ili podataka o poziciji – kao što su organizacija, odeljenje, godine u organizaciji, vrsta posla, starosno doba, pol i slični faktori.

Povratni izveštaji će se fokusirati na trenutnu kulturu organizacije, procenjenu na osnovu onog što zaposleni vide kao potrebno bi se oni “uklopili i ispunili očekivanja“,  i/ili idealnuželjenu kulturu, koja ukazuje na ponašanja koja zaposleni smatraju da bi trebalo da se očekuju kako bi se njihovo zadovoljstvo i efektivnost dovelo do maksimuma. Dodatni izveštaj će se usredsrediti na druge faktore koje meri Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture, uključujući faktore povezane sa kulturom, kao što su motivacija i zadovoljstvo zaposlenih, kvalitet proizvoda i usluga organizacije, i njen kapacitet za promenu i napredak. Rezultati istraživanja namenjeni su podršci pokretanja organizacionog razvoja, programima poboljšanja kvaliteta, uspešnosti spajanja i drugim naporima da se poboljša organizacija i njen uticaj na zaposlene, klijente i druge zainteresovane strane. Stoga, HS zadržava pravo ispravke svih grešaka ili propusta u prikupljanju podataka koji se odnose na radnu grupu, demografske ili podatke o poziciji, koji bi u suprotnom uticali na mogućnost izveštavanja ili na tačnosti povratnih informacija, u izveštaju o grupama i/ili jedinicama u organizaciji

OEI – Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije – Organizational Effectiveness Inventory

Odgovori koje dajete u Upitniku za utvrđivanje efektivnosti organizacije – Organizational Effectiveness Inventory® (OEI) biće obrađeni i analizirani kako bi se izradili povratni izveštaji o kulturi za Vašu organizaciju, sektor ili podgrupu. Podaci koje vi obezbedite biće kombinovani sa informacijama koje su dali drugi u vašoj organizaciji, sa kursa, ili treninga, kako bi se generisao kompozitni izveštaj i povratne informacije na grupnom nivou. Pri izradi ovih izveštaja, podaci za ličnu identifikaciju su agregirani na način koji štiti poverljivost individualnih odgovora.

Rezultati će biti obrađeni i izvestićemo o njima samo za sektore i timove koji imaju pet ili više učesnika (osim ako se manji timovi ne saglase sa pripremom i isporukom takvog izveštaja). Isti princip se primenjuje i na izveštavanje o grupama na osnovu demografskih ili podataka o poziciji – kao što su organizacija, odeljenje, godine u organizaciji, vrsta posla, starosno doba, pol i slični faktori.

Povratni izveštaji će se fokusirati na faktore koji utiču na kulturu organizacije i njenu efektivnost u odnosu na strukture, sisteme, opise poslova i veštine, kao i kvalitete članova organizacije. Takođe, fokusiraće se i na ishode kulture, kao što su zadovoljstvo zaposlenih, saradnja među timovima, prilagodljivost organizacije i kvalitet usluga. Rezultati istraživanja  namenjeni su identifikaciji mogućih razvojnih tačaka, kao i strategiji za unapređenje organizacionog učinka i kvaliteta usluga klijenata. Stoga, HSI zadržava pravo ispravke svih grešaka ili propusta u prikupljanju podataka koji se odnose na radnu grupu, demografske ili podatke o poziciji, koji bi u suprotnom uticali na mogućnost izveštavanja ili tačnost povratnih informacija u izveštaju o grupama i/ili jedinicama u organizaciji.

CSS – Stilovi pružanje usluga – Customer Service Styles

Odgovori koje unesete u upitnik Stilovi pružanja usluga – Customer Service Styles – CSS, biće obrađeni i analizirani kako bi organizacija, sektor ili podgrupa dobili povratni izveštaj o svojim stilovima pružanja usluga. Informacije koje vi date, biće kombinovane sa informacijama koje su dali drugi, kako bi se generisao kompozitni izveštaj i povratne informacije na grupnom nivou. Pri izradi ovih izveštaja, podaci za ličnu identifikaciju su agregirani na način koji štiti poverljivost individualnih odgovora.

Rezultati će biti obrađeni i izvestićemo o njima samo za sektore i timove koji imaju pet ili više učesnika (osim ako se manji timovi ne saglase sa pripremom i isporukom takvog izveštaja). Isti princip se primenjuje i na izveštavanje o grupama na osnovu demografskih ili podataka o poziciji – kao što su  organizacija, odeljenje, godine u organizaciji, vrsta posla, starosno doba, pol i slični faktori.

Povratni izveštaj će se fokusirati na stilove pružanja usluga organizacije ili organizacionog dela. Rezultati ovog merenja imaju za cilj da pruže detaljan uvid u kvalitet usluga, koje organizacija pruža internim ili eksternim klijentima/kupcima, merenjem stilova pružanja usluga – to jest, načina na koji ljudi koji pružaju usluge pristupaju svom poslu i ulaze u interakcije sa klijentima. Stoga, HSI zadržava pravo ispravke svih grešaka ili propusta u prikupljanju podataka koji se odnose na jedinicu, demografske ili podatke od poziciji, koji bi u suprotnom uticali mogućnost izveštavanja ili na tačnosti povratnih informacija u izveštaju o grupama i/ili jedinicama u organizaciji.

Naša posvećenost kvalitetu

Human Synergistics upitnici i vežbe za razvoj pojedinaca, grupa i organjzacija razvili su Robert A. Cooke, Ph.D., generalini direktor HSI i J. Clayton Lafferty, Ph.D. osnivač HSI kao i njihove kolege. Upitnike i platformu su osmislili i razvili članovi Human Synergistics tima za razvoj online procena iz filijala u Sjedinjenim Državama, Australiji i Novom Zelandu.

Human Synergistics International, razvija i nudi online i u štampanoj formi, opsežno istražene i širom sveta priznate treninge i razvojne materijale. Naše upitnike i dijagnostičke alate, više od 45 godina koriste organizacije iz celog sveta, za razvoj liderstva, izgradnju tima i organizacione promene. HSI teži da klijentima obezbedi alate koji su adekvatni i primenljivi u praktičnom organizacionom razvoju, a istovremeno naučno zasnovani, validni i pouzdani. Težeći tome, mi detaljno testiramo svoje proizvode i objavljujemo rezultate u naučnim radovima i novinskim člancima, o kojima više možete saznati na: https://www.humansynergistics.com/pt-br/resources/research-and-publications.