Please choose your language:

Köszöntjük a kérdőívekre válaszolók és szimulációkban résztvevők adatvédelmi szabályzatával foglalkozó Human Synergistics oldalon

Köszönjük, hogy meglátogatta a Human Synergistics Ingternational (HSI) portálját. A HSI az egyének, a csoportok és a szervezetek fejlesztéshez rendszereket, kérdőíveket és gyakorlatokat hoz létre és ezeket az interneten keresztül kínálja.

Ön is kapott már meghívást, hogy vegyen részt egy vagy több online kérdőívünkben és gyakorlatunkban, és ennek eleget tesz, előfordul, hogy személyes és bizalmas jellegű információkat oszt meg velünk. Ezért javasoljuk, hogy tekintse át az online információval, az adatvédelemmel és a hasonló kérdésekkel kapcsolatos gyakorlatunkra vonatkozóan alább felsorolt kérdéseket és válaszokat.

Adatvédelmi szabályzatával foglalkozó – Human Synergistics Hungary Kft.

Miért gyűjtik az adataimat?

Az információt azért gyűjtjük, hogy a változási és fejlesztési kezdeményezések támogatása érdekében visszajelzést tudjunk adni Önnek, kollégájának, csapatának vagy szervezetének. Ez az információ és visszajelzés az Ön szervezetének kultúrájára és hangulatára, a csoportja stílusaira és eredményességére, az Ön személyes stílusaira, képességeire és teljesítményére és/vagy valamelyik kollégájának viselkedésére, hatására és eredményességére koncentrál. Lásd alább a “Hogyan használják fel az adataimat?” című részt, amely részletesebb tájékoztatást ad az Ön által kitöltött konkrét kérdőívről, illetve arról a gyakorlatról, amelyben részt kíván venni.

Milyen adatokat gyűjtenek és tárolnak rólam?

A Human Synergistics kérdőívvel, diagnosztikai leltárral és élményen alapuló gyakorlatokkal foglalkozó oldalai saját magáról és egy olyan személyről, akit jól ismer illetve a csoportjáról vagy a szervezetéről kérnek Öntől információt. 

Az internetes oldalainkon alkalmanként gyűjtött illetve az Ön szervezete által átadott személyes adatok közé az alábbiak tartoznak: név, szervezet, email cím valamint az Ön által kitöltött és a Human Synergistics termékeihez és szolgáltatásaihoz közvetlenül kapcsolódó kérdőívek vagy gyakorlatok felhasználására vonatkozó demográfia és pozíciós adatok.

Amikor Ön ellátogat a honlapunkra a technológiával kapcsolatosan is gyűjthetünk bizonyos információkat, például az Ön által használt böngésző program és/vagy operációs rendszer típusát, a kijelzője képernyőjének felbontását, az internetes szolgáltatójának tartománynevét valamint a honlapunkhoz való hozzáféréshez használt eszközének internetes protokoll (IP) címét

A Human Synergistics az összes gyűjtött információ tekintetében (az Európai Bizottság meghatározása szerinti) adatkezelőnek minősül.

A Human Synergistics a személyes adatokat igény szerint a vonatkozó üzleti kapcsolat időbeli hatályának végéig tartja meg. A személyes adatokat a projekt vagy a kezdeti üzleti kapcsolat időtartamánál hosszabb ideig is megtarthatjuk, ha azok megőrzése szükséges ahhoz, hogy az ügyfelektől utólag kapott kérdésekre válaszolni tudjunk, nekik az eredeti illetve a későbbi vizsgálatok adatai közötti különbségek elemzését el tudjuk juttatni, a jogi követelésekkel szemben magunkat megvédjük, azokat elemzéshez vagy a historikus nyilvántartásokhoz illetve az információkezelési szabályzataink és ütemterveink betartása érdekében felhasználjuk. Ha Ön személyes adatainak törlését kéri tőlünk, a Human Synergistics megtesz minden indokolt lépést annak érdekében, hogy az információ összes előfordulását teljes egészében törölje.

Kutatáshoz felhasználják az adataimat?

A Human Synergistics, mint adatkezelő, fenntartja a jogot arra, hogy a gyűjtött adatokat a folyamatos statisztikai normalizáláshoz és kérdőíveinek érvényesítéséhez, mérési skálákhoz és szimulációkhoz felhasználja. Ennek érdekében anonimizált adatállományokat hozhatunk létre, amelyek (földrajzi vagy pozíciós változók alapján) több szervezetet képviselő válaszadók konkrét csoportjainak válaszaiból állnak össze. Ugyancsak kialakíthatunk olyan anonimizált fájlokat, amelyek a túlélési szimulációinkban és üzleti gyakorlatainkban felvetett problémákra az egyének és csapatok által javasolt megoldásokat tartalmazzák. Ezeket a fájlokat a kérdőíveinken és gyakorlatainkon javítani hivatott elemzések alapjaként illetve az Ön, az Ön szervezete és általában a piac érdeklődésére számot tartó új termékek kidolgozásához és forgalmazásához használjuk majd fel. Az egyénekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó kutatómunkánkhoz felhasználunk továbbá összesített illetve archivált adatokat is, az eredményeket pedig folyóiratokban, könyvekben, kézikönyvekben vagy egyéb csatornákon tesszük közzé. A Human Synergistics munkatársai és szerzőtársai által végzett ilyen irányú kutatásokra nézve az Amerikai Pszichológiai Szövetség etikai kódexe az irányadó. Az összesített adathalmazok használata során az egyéni válaszadók és szervezeteik kilétének titkosságát megőrizzük.

Adataimat felhasználják, illetve megosztják egyéb célokra is (pl. marketing, technológiafejlesztési)?

Arra soha nem kérjük, hogy további termékek megrendelésével kapcsolatosan adjon információt; (prototípusokat kivéve) termékekről mondjon véleményt, vagy adjon visszajelzést; más HSI szolgáltatásokra fizessen elő; vagy internetes fórumokon vegyen részt (kivéve, ha esetleg a fórum közvetlenül kapcsolódik ahhoz a kérdőívhez, amelyet Ön éppen kitölt, vagy ahhoz a gyakorlathoz, amelyet végez). Marketingcélokra az adatait nem használjuk fel.

A személyes adatnak nem minősülő általunk gyűjtött információkat időnként a honlapunk külalakjának és tartalmának javítására valamint arra is felhasználhatjuk, hogy Önnek személyre szóló internetes élményt tudjunk nyújtani. Ezt az információt összesítés után a webhely használatának elemzésére és annak elősegítésére is felhasználhatjuk.

A személyes információt kizárólag jogi eljárásra, például bírósági végzésre vagy idézésre reagálva adjuk ki. Jogunkban áll kiadni továbbá az ilyen információt rendvédelmi hatóság kérésére is, bár cégünket a mai napig még soha nem kötelezték arra, hogy ilyen megkeresésnek tegyen eleget.

A Human Synergistics azon ügynökei és szerződéses partnerei, akik a személyes adatokhoz hozzáférnek, kötelesek azokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő védelemben részesíteni többek között azzal, hogy az információt kizárólag a Human Synergistics számára nyújtott szolgáltatások nyújtásához használják fel. A fenti ügynökeinket és szerződéses partnereinket kivéve nem osztjuk meg olyan harmadik féllel (pl. forgalmazóval, magazin kiadóval, kiskereskedővel, részvétel alapú adatbázissal és nem nyereség orientált szervezettel), amely Önnek esetleg terméket vagy szolgáltatást kíván eladni.Végül pedig a Human Synergistics a személyes információt a fent ismertetett módokhoz nem kapcsolódó módszerekkel nem használja fel, és nem adja át anélkül, hogy Önnek lehetőséget ne adna arra, hogy az ilyen független felhasználásból kivonja magát.

Hogyan védik a személyes adataimat?

Az Öntől online gyűjtött információk megóvása, a jogosulatlan hozzáférés megelőzésének elősegítése, az adatok biztonságának fenntartása, az adatvesztés megakadályozása és az információ helyes felhasználása érdekében megfelelő fizikai, elektronikus és irányítási eljárásokat vezettünk be.  A kérdőíveihez és gyakorlataihoz kapcsolódó adatait a Rackspace által üzemeltetett szerveren tároljuk. További információért látogasson el a honlapjukra: https://www.rackspace.com/en-us/about/datacenters.

Országok között továbbítanak adatokat?

Igen, a kérdőívekre és/vagy a gyakorlatokra Európából és a világ más részeiből kapott válaszokat és a begyűjtött személyes adatokat tárolás és kiértékelés céljából aNémetországi működő szerverekre továbbítjuk. Az Ön válaszaihoz és személyes adataihoz hozzáférési, kezelési és feldolgozási jogot a Human Synergistics Hungary Kft. i Magyarország kap.

A Human Synergistics Egyesült Államokbeli és Új-Zélandi munkavállalói szerződéses partnerei a szerver karbantartása valamint a kérdőívek és/vagy a gyakorlatok szoftver programjának szervize során minden adathoz hozzáférhetnek.

Felhívjuk az Európai Unió tagállamainak a figyelmét arra, hogy az Európai Bizottság elismerő nyilatkozata szerint Új-Zéland a személyes adatokat megfelelő védelemben részesíti.  Az Egyesült Államokbeli illetőségű Human Synergistics, Inc. pedig betartja azokat a szabályokat, amelyeket az EU-USA valamint a Svájc-USA adatvédelmi pajzs az Európai Unióból illetve Svájcból az USA-ba továbbított adatokra vonatkozóan rögzít. Ennek megfelelően minden ilyen adatra nézve mi is az EU-USA valamint a Svájc-USA adatvédelmi pajzs elvei szerint járunk el, amelyeket az USA Kereskedelmi Minisztériuma tett közzé (továbbiakban: “elvek”). A jelen nyilatkozatban rögzített szabályok és az említett elvek közötti bárminemű ellentmondás esetén az elveket kell irányadónak tekinteni. Ha többet szeretne megtudni az adatvédelmi pajzs programjáról, illetve a tanúsítványunkat kívánja ellenőrizni, ezen a címen teheti meg: https://www.privacyshield.gov/welcome. Az adatvédelmi pajzs alapján tett nyilatkozatunkat a honlapunkon is megtekintheti: https://www.humansynergistics.com/privacy-shield.

A megfelelőségről és a szerződésmintákról lásd még:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Hogyan léphetek Önökkel kapcsolatba?

Ha termékeinkről és szolgáltatásainkról kér információt, keressen meg bennünket e-mailben info@humansynergistics.hu, vagy hívjon minket ezen a számon: +36-1-422-1752. Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.humansynergistics.com/hu címen.Ha a kérdőíveink vagy gyakorlataink használatához kér támogatást, forduljon hozzánk emailben: info@humansynergistics.hu.

Hogyan fogják az adataimat felhasználni? – Human Synergistics Hungary Kft.

Life Styles Inventory™ (LSI)

Life Styles InventoryTM (LSI – Életstílus leltár) kérdőívre adott válaszainak kiértékelése és elemzése után visszajelzést kap, amelyet a felső és középvezetés és/vagy az egyén fejlesztéséhez használhat fel.

Az LSI adatai alapján kidolgozott visszajelzést tartalmazó riport az egyén gondolkodásáról és viselkedési stílusairól, ezeknek a stílusoknak a funkcionális és diszfunkcionális oldalairól valamint egyes esetekben a személyes hatékonyságról és elégedettségről adnak tájékoztatást. A riportokban a központi személy (például a fejlesztési programban résztvevő vezető vagy tag) kérdőívre adott válaszait összesítő táblázatok és ábrák jelennek meg, amelyek az adott személy profilját összevetik a többiek, így a munkatársak, közvetlen beosztottak vagy felettesek által készített jellemzéssel.  A többieket alkotó egyének válaszait legalább két további személy válaszaival vonjuk össze kivéve bizonyos eseteket, amikor a felettes hozzájárul, hogy a saját válasza külön jelenjen meg a riportban.

A visszajelzéseket tartalmazó riportot a címzett elektronikus vagy nyomtatott formátumban kapja meg a fejlesztési programot vezető tanácsadó, tréner vagy coach közbenjárásával. Érdemes megjegyezni, hogy a programok többségében a HSI a visszajelzést tartalmazó riportot inkább a program adminisztrátorának közbenjárásával és nem a közvetlenül a jellemzett személynek adja át. Ha Ön nem tudja, ki a gazdája az LSI kérdőívet felhasználó programnak, vegye fel a kapcsolatot közvetlen felettesével vagy a személyügyi osztállyal, és beszélje meg, hogyan és kitől fogja a riportot megkapni.

A kérdőívek eredményeit, amelyek a személyes és szakmai fejlődésre irányuló kezdeményezéseket hivatottak támogatni, a központi személy akcióterv készítéséhez használja. Ezért a HSI fenntartja a jogot az adatgyűjtés olyan esetleges hibáinak illetve mulasztásainak korrigálására, amelyek egyébként azok a fejlesztési programban résztvevő személyeknek adott visszajelzés pontosságát vagy teljességét befolyásolnák.

Az egy-egy szervezeten, osztályon, kurzuson vagy képzési foglalkozáson belül egyéni visszajelzést adó riportok összefoglaló adatait az összetett vagy csoportszintű riportok elkészítéséhez össze lehet vonni a hasonló riportok adataival. Ezeknek a riportoknak a kidolgozása során a személyt azonosító adatokat olyan módszerekkel összesítjük, amelyek révén az egyén adatai titkosak maradnak.

Leadership/Impact® (L/I)

Leadership/Impact® (LI – Vezetői hatás) kérdőív tételeinek kiértékelése és elemzése után visszajelzés készül, amelyet a vezetés fejlesztésében lehet felhasználni.

Az LI adatai alapján kidolgozott visszajelzést tartalmazó riport azt ismerteti, milyen hatást gyakorol a vezető mások viselkedésére és teljesítményére, leírja a hatást kiváltó vezetői stratégiákat, és e stratégiák személyes és szervezeti hatékonyságát. A riportokban a vezetőnek a kérdőívre adott válaszait összesítő szöveg, táblázatok és ábrák jelennek meg, amelyek az adott személy profilját összevetik a többiek, így a munkatársak, közvetlen beosztottak vagy felettesek által készített jellemzéssel.  A többieket alkotó egyének válaszait legalább két további személy válaszaival vonjuk össze kivéve azt az esetet, amikor egy-egy felettes hozzájárul ahhoz, hogy a saját válasza külön jelenjen meg a riportban.

A visszajelzéseket tartalmazó riportot a címzett elektronikus vagy nyomtatott formátumban kapja meg a fejlesztési programot vezető tanácsadó, tréner vagy coach közbenjárásával. Érdemes megjegyezni, hogy az esetek többségében a HSI a visszajelzést tartalmazó riportot inkább a program adminisztrátorának közbenjárásával és nem a közvetlenül a jellemzett személynek adja át.Ha Ön nem tudja, ki a gazdája az Leadership/Impact kérdőívet felhasználó programnak, vegye fel a kapcsolatot közvetlen felettesével vagy a személyügyi osztállyal, és beszélje meg, hogyan és kitől fogja a riportot megkapni.

A kérdőívek eredményeit, amelyek a személyes és szakmai fejlődésre irányuló kezdeményezéseket hivatottak támogatni, a központi személy akcióterv készítéséhez használja. Ezért a HSI fenntartja a jogot az adatgyűjtés esetleges olyan hibáinak, mulasztásainak korrigálására, amelyek egyébként a fejlesztési programban résztvevő vezetőknek adott visszajelzés pontosságát vagy teljességét befolyásolnák.

Az egy-egy szervezeten, osztályon, kurzuson vagy képzési foglalkozáson belül egyéni visszajelzést adó riportok összefoglaló adatait az összetett vagy csoportszintű riportok elkészítéséhez össze lehet vonni a hasonló riportok adataival. Ezeknek a riportoknak a kidolgozása során a személyt azonosító adatokat olyan módszerekkel összesítjük, amelyek révén az egyén adatai titkosak maradnak.

A jelenlegi és az ideális szervezeti kultúra leltára (OCI)

Az Organizational Culture Inventory® (OCI – Szervezeti kultúra leltár) tételeinek kiértékelése és elemzése után visszajelzés készül a szervezet, osztály vagy egység számára annak kultúrájáról. Az Ön adatait a szervezetének, részlegének, csapatának és/vagy demográfiai csoportjának többi tagja által adott adatokkal összevonjuk, és így összetett eredményeket és egységszintű visszajelzést adó riportokat állítunk elő. Ezeknek a riportoknak a kidolgozása során az egyének által a kérdőívre adott válaszokat az egyéni válaszok bizalmas jellegét megóvó módszerekkel összesítjük.

Eredményeket csak olyan egységek és csapatok számára állítunk elő és közlünk riport formájában, amelyek 5 vagy annál több válaszadóból állnak (hacsak az ennél kisebb csapat tagjai hozzá nem járulnak a riport előkészítéséhez és átadásához).  Ugyanezek az iránymutatások vonatkoznak a demográfiai alapon vagy a beosztás szintje (szervezeti szint, hivatali idő, foglalkozási kategória, kor, nem vagy egyéb tényező) alapján azonosított csoportoknak az eredményeiről készített riportokra is.

A visszajelzés a szervezet jelenlegi kultúrájára koncentrál, amelyet a szervezet tagjaival szemben érvényes “elvárás” alapján mérünk, és/vagy foglalkozik annak ideális vagy kívánatos kultúrával is, amely azt tükrözi, hogy a szervezet tagjai szerint milyen elvárásokra lenne szükség ahhoz, hogy a tagok maximálisan elégedettek legyenek és a lehető legjobban teljesítsenek.  A visszajelzések emellett az OCI által mért (és a kultúrával kapcsolatos) egyéb tényezőkkel is foglalkoznak, például a tagok motivációjával és elégedettségével, a szervezet termékeinek illetve szolgáltatásainak minőségével és azzal, képes-e megváltozni, javulni. A kérdőíveken elért eredmények szervezetfejlesztési kezdeményezéseket, minőségfejlesztési programokat, fúziókat és felvásárlásokat valamint azokat az egyéb erőfeszítéseket hivatottak támogatni, amelyek célja a szervezetek és az általuk a munkavállalókra, ügyfelekre és egyéb érdekeltekre gyakorolt hatások javítása. Ezért a HSI fenntartja a jogot az egységre vonatkozó, a demográfiai illetve a pozíciós változókkal kapcsolatos adatgyűjtés esetleges olyan hibáinak vagy mulasztásainak korrigálására, amelyek egyébként a csoportoknak és/vagy a szervezet egységeinek adott visszajelzés megvalósíthatóságát vagy pontosságát befolyásolnák.

Organizational Effectiveness Inventory™ (OEI)

Az Organizational Effectiveness Inventory® (OEI – Szervezeti hatékonyság leltár) kiértékelése és elemzése a szervezet visszajelzést kap az eredményekről (azaz az egyének, a csoportok és a szervezet hatékonyságáról) valamint a kultúra és a teljesítmény javításának tényezőiről. Az Ön adatait a szervezetének, részlegének, csapatának és/vagy demográfiai csoportjának többi tagja által adott adatokkal összevonjuk, és így összetett eredményeket és egységszintű visszajelzést adó riportokat állítunk elő. Ezeknek a riportoknak a kidolgozása során az egyének által a kérdőívre adott válaszokat az egyéni válaszok bizalmas jellegét megóvó módszerekkel összesítjük.

Eredményeket csak olyan egységek és csapatok számára állítunk elő és közlünk riport formájában, amelyek 5 vagy annál több válaszadóból állnak (hacsak az ennél kisebb csapat tagjai hozzá nem járulnak a riport előkészítéséhez és átadásához). Ugyanezek az iránymutatások vonatkoznak a demográfiai alapon vagy a beosztás szintje (szervezeti szint, hivatali idő, foglalkozási kategória, kor, nem vagy egyéb tényező) alapján azonosított csoportoknak az eredményeiről készített riportokra is.

A visszajelzést olyan tényezőkre összpontosít, amelyek a struktúrák, rendszerek, munkakörtervezés, és a tagok készsége és kvalitásai szempontjából okozati összefüggésben állnak a szervezet kultúrájával és hatékonyságával. Emellett egyéb eredményekkel, például a tagok elégedettségével, a csapatokon belüli együttműködéssel, a szervezet alkalmazkodó képességével és a szolgáltatás minőségével is foglalkozik.  A kérdőív eredményeinek segítségével azonosítani lehet a változás lehetséges céljait valamint a szervezet alkalmazkodó képességét javító stratégiákat és az ügyfélszolgálat minőségét. Ezért a HSI fenntartja a jogot az egységre vonatkozó, a demográfiai illetve a pozíciós változókkal kapcsolatos adatgyűjtés esetleges olyan hibáinak vagy mulasztásainak korrigálására, amelyek egyébként a csoportoknak és/vagy a szervezet egységeinek adott visszajelzés megvalósíthatóságát vagy pontosságát befolyásolnák.

Group Styles Inventory™ (GSI)

Group Styles Inventory® (GSI – Csoportstílus leltár) kiértékelése és elemzése után visszajelzés készül az Ön csoportja számára annak stílusairól és hatékonyságáról. Az Ön által megadott adatok az összesített eredmények előállítása érdekében a csoportja többi tagjának az adataival összevonhatók. Ezeknek az eredményeknek a kidolgozása során az egyének által a kérdőívre adott válaszokat az egyéni válaszok bizalmas jellegét megóvó módszerekkel összesítjük. Megjegyzendő azonban, hogy a kérdőíven Ön által elért eredményt a tanácsadója, facilitátora vagy trénere csapatépítési céllal megoszthatja (vagy Önt annak megosztására kérheti). 

A visszajelzés az Ön csapatának stílusára összpontosít, és figyelembe veszi a tagok közötti interakció módját és azt, hogyan közelítettek megoldandó problémához.  Foglalkozik továbbá a visszajelzés egyéb eredményekkel is, például a megoldás elfogadottságával és érzékelt minőségével.  A kérdőív eredményei segítenek megállapítani a változás lehetséges céljait és a csapatépítés stratégiáit. Ezért, a HSI és fenntartja a jogot a válaszadók csoportjával illetve csapatával illetve a demográfiai illetve a pozíciós változóikkal kapcsolatos adatgyűjtés esetleges olyan hibáinak vagy mulasztásainak korrigálására, amelyek egyébként a csoportoknak és/vagy a szervezet egységeinek adott visszajelzés megvalósíthatóságát vagy pontosságát befolyásolnák.

Minőség iránti elkötelezettségünk

A Human Synergistics egyén-, csoport- és szervezetfejlesztési kérdőíveit és élményen alapuló gyakorlatait Robert A. Cooke, Ph. D., a HSI vezérigazgatója, J. Clayton Lafferty, Ph. D., a HSI alapítója és kollégáik dolgozták ki. A kérdőívek és a gyakorlatok portáljait a Human Synergistics internetes adatokat értékelő csapata tervezi és fejleszti, amelynek a tagjai kapcsolatot tartanak fenn az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon működő irodáinkkal.

A Human Synergistics internetes és papír alapú rendszereivel az alapos kutatásra épülő és széles körben elismert képzési és fejlesztési anyagok közül a legjobbat fejleszti és kínálja. Kérdőíveinket, diagnosztikai leltárainkat és élményen alapuló gyakorlatainkat a világ számtalan szervezete már több mint 45 éve alkalmazza a vezetésfejlesztésben, a csapatépítésben és a szervezeti változás terén. A HSI célja, hogy ügyfeleinek olyan a szervezetfejlesztés szempontjából releváns és a gyakorlatban alkalmazható eszközöket adjon a kezébe, amelyek tudományosan megalapozottak, érvényesek és megbízhatóak. Az utóbbiak érdekében termékeinket alapos vizsgálatnak vetjük alá, és az eredményekről az Ön számára is elérhető kutatási közleményekben és folyóiratok cikkeiben számolunk be. Ha többet szeretne tudni, látogasson meg bennünket: https://www.humansynergistics.com/resources/research-and-publications.