Please choose your language:

Dobrodošli na straneh politike zasebnosti udeležencev
raziskav in simulacij Human Synergistics

Zahvaljujemo se vam za obisk spletnih strani Human Synergistics International (HSI). HSI razvija in ponuja na internetnih spletnih straneh sisteme, ankete in raziskave ter vaje za razvoj posameznika, skupin in organizacij.

Povabljeni ste k sodelovanju v eni ali več raziskavah oz. vajah v ”živo” na spletnih straneh. Pri tem se lahko zgodi, da omogočate dostop do podatkov, ki so zasebne ali zaupne narave. Zato vas vabimo da si ogledate vprašanja in odgovore, ki sledijo in se nanašajo na naše prakse pri tovrstnem raziskovanju, na zasebnost in druge podobne zadeve.

Politike Zasebnosti – Human Synergistics doo Beograd

Zakaj i kako zbiramo vaše podatke?

Vaše osebne podatke – ime in e-poštni naslov – prejmemo od vašega delodajalca ali svetovalca. Te podatke bo naš sistem obdelal, da bo ustvaril prilagojeno e-poštno povabilo. Ta obdelava vaših osebnih podatkov temelji na našem zakonitem interesu iz člena 6 (f). Naši legitimni interesi so zlasti: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ki jih imamo z vašim delodajalcem/svetovalcem, uspešno izvedba projekta v vaši organizaciji in pravilno ocenjevanje kulture/klime v vaši organizaciji. Med uporabo orodij na posamezni ravni je naš legitimni interes oceniti vaše osebne stile / stile vodenja.

Te podatke zbiramo zato, da zagotovimo povratne informacije vam, vašim sodelavcem, vaši skupini ali organizaciji z namenom podpreti spremembe ali razvojne spodbude. Tovrstni podatki in povratne informacije se bodo osredotočale na področja kot sta org. kultura in klima, na sloge in učinkovitost skupin, vaš osebni slog, veščine in uspešnost ter na vedenja, vpliv ali učinkovitost vaših sodelavcev.

Prosimo oglejte si pojasnila spodaj v rubriki ”Kako bomo uporabljali vaše podatke?”, ki omogoča več informacij o posamezni raziskavi, ki jo izpolnjujete ali izvedbi vaje v kateri sodelujete.

Katere podatke zbiramo in shranjujemo?

Vrste osebnih podatkov, ki jih lahko zbiramo na naših spletnih mestih ali jih posreduje vaša organizacija, vključujejo: ime, organizacijo, e-poštni naslov ter demografske in položajne podatke, ki so relevantne za uporabo te ankete in neposredno povezane z izdelki in storitvami družbe HSI.

Na straneh družbe HSI z anketami in diagnostičnimi vprašalniki boste navedli podatke o sebi, drugi osebi, ki jo dobro poznate, ali svoji skupini ali organizaciji. Morda boste navedli tudi osnovne podatke, kot so demografski podatki ali informacije o vašem položaju v organizaciji. Od vas ne bomo zahtevali podatkov, ki so povezani z naročanjem dodatnih izdelkov, podajanjem mnenj ali povratnih informacij o izdelkih, naročanjem drugih storitev družbe HSI ali sodelovanjem v spletnih forumih (razen tistih, če to pride v poštev, ki so neposredno povezani z anketo ali nalogo, ki jo pravkar izpolnjujete).  Vrste osebno določljivih podatkov, ki jih bomo morda zbrali na tej strani, vključujejo: ime in priimek, organizacijo, e-poštni naslov, demografske podatke in informacije o vašem položaju v organizaciji, ki so relevantne za uporabo te ankete in neposredno povezane z izdelki in storitvami družbe HSI.  Možno je, da bomo lahko zbrali tudi določene osebno nedoločljive podatke, ko obiščete naše spletne strani, kot so vrsta brskalnika in/ali operacijskega sistema, ki ga uporabljate, ločljivost zaslona, ime domene vašega ponudnika internetnih storitev in IP-naslov naprave, ki jo uporabljate za dostop do strani.  

Human Synergistics je podatkovni procesor (Data Processor, kot to opredeljuje EC, Evropska komisija) glede vseh podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo. 

Ali bomo uporabili vaše informacije za razvoj?

Ne. Human Synergistic kot Podatkovni procesor nema pravico, da uporablja zbrane podatke.
Zaupnost posameznikov in organizacij je zagotovljena.

Ali bomo zbrane podatke uporabili za druge namene? (npr. trženje, razvoj tehnologije?)

Ne. Ne boste povprašani: da oskrbite informacije za naročilo drugih storitev HSI, da podate mnenje ali povratne informacije o izdelkih in storitvah (razen pri prototipih), da postanete naročnik drugih HSI storitev, da sodelujete v internetnih forumih (razen tistih neposredno relevantnih za raziskavo ali vajo, kjer sodelujete). Nobene vaše informacije ali podatka ne bomo uporabili za trženje.

Občasno bomo lahko uporabili neosebne informacije, ki jih zbiramo, za izboljšave naših spletnih strani in boljšo individualno uporabniško izkušnjo, izboljšave oblikovnih rešitev in vsebin. Lahko bomo tovrstne informacije uporabili tudi za agregatno analizo in upravljanje naše spletne strani.

Osebne informacije bomo razkrili le v primeru zahtev za pravno varstvo, kot je npr. sodno pričanje in ga določi zakonito sodišče. Takšne podatke bi lahko omogočili tudi ustreznim zakonitim pravnim inštitucijam, vendar pa do danes takšnih zahtev le te še niso nikoli zahtevale od Human Synergistics.

Od posrednikov in pogodbenikov Human Synergistics, ki imajo dostop do osebnih informacij, se zahteva za varujejo te informacije na način kot predvideva ta izjava oz. dokument o zaupnosti npr. da se informacij ne uporablja za druge namene kot za izvajanje storitev za Human Synergistics. Razen s temi posredniki in pogodbeniki, informacij ne bomo delili z drugimi strankami (npr. tržniki, revijami, založbami, prodajalcie, nepridobitniški organizacijami, ipd.), ki bi vam želeli ponuditi takšne storitve.

Za konec, Human Synergistics ne bo uporabil ali prenašal naprej osebnih informacij na načine, ki se ne nanašajo na zgornje navedbe, brez da bi vam ne omogočil, da takšnu uporabo izrečno odobrijo.

Kako varujemo vaše osebne informacije?

Vzpostavili smo ustrezne fizične, elektronske in upravljalske sisteme in procedure, ki varujejo in preprečujo nepooblaščen dostop do osebnih informacij in zagotavljajo varnost ter onemogočajo izgubo podatkov oz. pravilno rabo informacij, ki jih tekoče zbiramo.
Vaši vprašalniki in podatki se hranijo na strežniku v Evropski uniji, (in sicer v Nemčiji), ki ga gosti Rackspace. Več podrobnosti najdete na njihovi spletni strani: https://www.rackspace.com/en-us/about/datacenters.

Human Synergistics shranjuje potrebne osebne podatke za čas trajanja poslovnega razmerja.
Če boste zahttevali odstranitev vaših zasebnih podatkov, bo Human Synergistics storil vse, kar je razumno v naši moči, da izbriše vse razsežnosti tovrstnih informacij v njihovi celoti.

Ali izmenjujemo informacije med državami?

Da, raziskovalne odzive ali vaje in osebne podatke, ki zbirajo v Srbiji, Evropi ali drugod po svetu, se posreduje serverjem u Njemačkoj za namenom hranjenja in obdelave.

Vaši odgovori in osebni podatki bodo dostopni, upravljani ali obdelovani s strani Human Synergistics doo Beograd, Savska 33b, 11000 Beograd, Serbia.

Zanašamo se na pogodbe med našimi uradi, ki so v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami Evropske komisije za prenos podatkov od operaterjev v EU drugim zunaj EU ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Ne pozabite, da naš sistem za upravljanje elektronskega zbiranja podatkov in obdelavo podatkov vzdržuje organizacija Human Synergistics International, registrirana v ZDA.

Več informacij o ustreznosti in primeri modelov pogodb so objavljeni na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Vaše pravice

Imate pravico dostopati do svojih podatkov, popravljati podatke in zahtevati, da se vaši podatki izbrišejo.

Za dodatne informacije, prosim, zaklenite našo skupino za varstvo podatkov v e-poštnih privacy@hs.rs

Kako nas lahko kontaktirate?

Za informacije o naših izdelkih in storitvah nas lahko kontaktirate po E pošti info@hs.rs ali pokličete na +381113660195 oz. obiščete našo spletno stran www.hs.rs.

Za podporo raziskavam ali vajam nas lahko kontaktirate na omenjenem E naslovu info@hs.rs.

Kako bomo uporabili vaše podatke? – Human Synergistics

LSI

Odgovori na vprašanja oz. trditve v LSI vprašalniku bodo obdelani in analizirani z namenom zagotoviti povratne informacije namenjene za osebni, managerski in voditeljski razvoj

Poročilo s povratnimi informacijami razvito na osnovi LSI opisuje posameznikov mišljenski in vedenjski slog, funkcionalne in disfunkcionalne razsežnosti teh slogov in v nekaterih primerih osebno učinkovitost in zadovoljstvo. Poročilo vključuje preglednice in številke, ki povzemajo rezultate za posameznike (npr. vodja ali udeleženec v razvojnem programu) in se nanašajo na opise, ki so jih posredovali drugi, kot so sodelavci, neposredno podrejeni ali neposredno nadrejeni. Individualni odgovori drugih bodo združeni z odgovori najmanj še dveh sodelavcev, razen v primeru, ko neposredno nadrejeni pristane oz. se strinja, da so njegovi odgovori prikazani ločeno.

Poročilo bo udeležencem dostavljeno v elektronski ali tiskani obliki, preko akreditiranega svetovalca ali coacha, ki vodi program razvoja. Obveščamo Vas, da v večini primerov, HSI dostavlja poročila posredno preko akreditiranega svetovalca, preden ga dobi sam udeleženec v projektu. Vkolikor ne veste, kdo je skrbnik programa, ki uporablja LSI vprašalnik, vas prosimo, da se obrnete na vašega nadrejenega ali kadrovsko službo, da bi se dogovorili kako in kdo vam bo izročil vaše poročilo.

Rezultati iz poročila so namenjeni pobudam za osebni in strokovni razvoj in bodo uporabljeni s strani posameznika za pripravo razvojnega načrta. Zato si HSI pridržuje pravico za popravke kakršnihkoli napak pri zbiranju podatkov ali opustitvi le teh, ki bi lahko vplivali na točnost ali celovitost povratne informacije posameznikom, ki sodelujejo v razvojnem programu.

Možno je, da bodo vaši podatki združeni s podatki drugih sodelavcev v vaši organizaciji, na usposabljanju ali delavnici, z namenom priprave poročila za določeno skupino in povratne informacije na skupinskem nivoju. Pri pripravi teh poročil, so podatki za osebno identifikacijo zaščiteni na način, ki zagotavlja popolno zaupnost individualnih rezultatov.

MI

Odgovore, ki nam jih posredujete v vprašalniku Managerski/Vpliv bomo obdelali in analizirali, da bi pripravili poročilo, ki je namenjeno razvoju vodij

Povratna informacija v obliki poročila pripravljenega na osnovi zbranih podatkov z vprašalnikom Managerski/Vpliv, opisuje vpliv vodij na vedenje in učinkovitost ljudi okoli njega, voditeljskih strategij povezanih s tem vplivom in njihovo osebno in organizacijsko učinkovitostjo. Poročilo vključuje preglednice in številke, ki povzemajo rezultate za posameznega vodjo in se nanašajo na opise, ki so jih posredovali drugi, kot so sodelavci, neposredno podrejeni ali neposredno nadrejeni. Individualni odgovori drugih bodo združeni z odgovori najmanj še dveh sodelavcev, razen v primeru, ko neposredno nadrejeni pristane oz. se strinja, da so njegovi odgovori prikazani ločeno.

Poročilo bo udeležencem dostavljeno v elektronski ali tiskani obliki, preko akreditiranega svetovalca ali coacha, ki vodi program razvoja. Obveščamo Vas, da v večini primerov, HSI dostavlja poročila posredno preko akreditiranega svetovalca, preden ga dobi sam udeleženec v projektu. Vkolikor ne veste, kdo je skrbnik programa, ki uporablja M/I vprašalnik, vas prosimo, da se obrnete na vašega nadrejenega ali kadrovsko službo, da bi se dogovorili kako in kdo vam bo izročil vaše poročilo.

Rezultati iz poročila so namenjeni pobudam za osebni in strokovni razvoj in bodo uporabljeni s strani posameznika za pripravo razvojnega načrta. Zato si HSI pridržuje pravico za popravke kakršnihkoli napak pri zbiranju podatkov ali opustitvi le teh, ki bi lahko vplivali na točnost ali celovitost povratne informacije managerjem, ki sodelujejo v razvojnem programu.

Možno je, da bodo vaši podatki združeni s podatki drugih sodelavcev v vaši organizaciji, na usposabljanju ali delavnici, z namenom priprave poročila za določeno skupino in povratne informacije na skupinskem nivoju. Pri pripravi teh poročil, so podatki za osebno identifikacijo zaščiteni na način, ki zagotavlja popolno zaupnost individualnih rezultatov.

OCI Current and Ideal

Odgovore na vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture bomo ocenili in analizirali, da pripravimo povratne informacije za vašo organizacijo, oddelek ali pododdelek glede njene kulture. Vaše podatke bomo združili s podatki drugih v organizaciji, pododdelku, ekipi ali demografski skupini, da oblikujemo skupne rezultate in poročila s povratnimi informacijami za ravni poslovnih enot. Pri pripravljanju teh poročil se odgovori posameznikov združijo na način, ki ščiti zaupnost.

Rezultati bodo zbrani in posredovani le enotam in ekipam s/z 5 ali več anketirancev (razen če člani manjših ekip privolijo v pripravo in dostavo takšnih poročil). Iste smernice se nanašajo na poročanje o rezultatih za skupine, ki so omenjene na podlagi demografskih ravni ali položaja v organizaciji − kot so organizacijska raven, delovna doba, delovna skupina, starost, spol ali drugi podobni dejavniki.

Povratne informacije se bodo osredotočile na trenutno kulturo organizacije, izmerjeno glede na to, ”kaj se od članov pričakuje“, in/ali njeno idealno ali preferenčno kulturo, ki odraža, kaj člani menijo, da bi se moralo pričakovati, da se povečata zadovoljstvo in uspešnost. Dodatne povratne informacije se bodo osredotočile na druge dejavnike, ki jih meri vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture, vključno z dejavniki, ki so povezani s kulturo, kot so motivacija in zadovoljstvo članov, kakovost izdelkov in storitev organizacije ter njena sposobnost, da se spreminja in izboljšuje. Rezultati ankete so namenjeni temu, da podprejo razvojne pobude v organizaciji, programe za izboljšanje kakovosti, združitve in prevzeme ter druga prizadevanja za izboljšanje organizacij in njihov vpliv na zaposlene, stranke in druge delničarje. Zato si družba HSI pridržuje pravico, da lahko popravi vse napake pri zbiranju podatkov ali izpuste, povezane z enoto, demografskimi spremenljivkami ali položajem, ki bi v nasprotnem primeru vplivali na izvedljivost ali točnost sporočenih povratnih informacij o skupinah in/ali enotah znotraj organizacije.

OEI

Odgovore na vprašalnik za ugotavljanje organizacijske učinkovitosti bomo ocenili in analizirali, da pripravimo povratne informacije za vašo organizacijo, oddelek ali pododdelek glede sebe, njene učinkovitosti in vpliva na člane. Vaše podatke bomo združili s podatki drugih v organizaciji, pododdelku, ekipi ali demografski skupini, da oblikujemo skupne rezultate in poročila s povratnimi informacijami za ravni poslovnih enot. Pri pripravljanju teh poročil se odgovori posameznikov združijo na način, ki ščiti zaupnost.

Rezultati bodo zbrani in posredovani le enotam in ekipam s/z 5 ali več anketirancev (razen če člani manjših ekip privolijo v pripravo in dostavo takšnih poročil). Iste smernice se nanašajo na poročanje o rezultatih za skupine, ki so omenjene na podlagi demografskih ravni ali položaja v organizaciji − kot so organizacijska raven, delovna doba, delovna skupina, starost, spol ali drugi podobni dejavniki.

Povratne informacije se bodo osredotočile na dejavnike organizacijske kuture in organizacijske učinkovitosti z zornega kota organizacijske strukture, sistemov, oblikovanja delovnih mest in glede veščin ter kakovostnih parametrov posameznikov. Rezultati ankete se bodo lahko uporabili za odkrivanje morebitnih elementov, potrebnih sprememb, ter strategij za izboljšanje organizacijske učinkovitosti in kakovosti storitev za stranke. Zato si družba HSI pridržuje pravico, da lahko popravi vse napake pri zbiranju podatkov ali izpuste, povezane z enoto, demografskimi spremenljivkami ali položajem, ki bi v nasprotnem primeru vplivali na izvedljivost ali točnost sporočenih povratnih informacij o skupinah in/ali enotah znotraj organizacije.

Naša zaveza kakovosti

Human Synergistics raziskave in eksperimentalne vaje za posameznike, skupine ali organizacijski razvoj, sta razvila Robert A. Cooke, Ph.D., CEO HSI in J. Clayton Lafferty, Ph.D., ustanovitelj HSI, skupaj s sodelavci. Spletno stran z raziskavami in vajami je oblikovala skupina Human Synergistics’ Internet Data Assessment Team, s sodelavci v ZDA, Australiji in na Novi Zelandiji.

Human Synergistics razvija in ponuja internetno in papirno podprte sisteme, ki so intenzivno raziskovalno podprti in veljajo za zelo uveljavljene vsepovsod po svetu. Uporabljani so v preko 45 državah po svetu z namenom razvoja voditeljstva, razvoja timov in upravljanja organizacijskih sprememb. HSI si prizadeva naročnikom zagotavljati praktična in relevantna orodja glede na realnost organizacijskega razvoja, ki so utemljena na znanosti, validirana in zanesljiva. S tem namenom nenehno testiramo naše proizvode in objavljamo raziskovalna poročila ter publiciramo strokovna besedila. Več o tem boste našli na https://www.humansynergistics.com/resources/research-and-publications.